Hoved / Monolittisk

Grunninnretning under fundamentet: sandig

Monolittisk

NORMATIVE GESN 08-01-002-01


Prisen tar hensyn til PP-arbeidet for 2000 (Moskva-priser), beregnet på HESN-prøven av 2014 med tillegg 1. Til kostnaden må du bruke indekseringen av overføringen til dagens priser.

BRUK AV MASKINER OG MEKANISMER

Ved å klikke på linken i krypterings- eller ressursnavnet,
Du vil bli tatt til en side som viser førerens lønn.
og en liste over krypteringspriser der denne ressursen brukes.

Ved å klikke på linken i krypterings- eller ressursnavnet,
Du vil bli tatt til en side som viser vekten av en måleenhet av materialet.
og en liste over krypteringspriser der dette materialet brukes.

TOTALT FOR RESSOURCER: 98,72 Rub.

TOTALT PÅ PRISLISTE: 117,48 Rub.

Se kostnaden for denne standarden til gjeldende priser. Åpne siden.

Sammenlign verdien av priser med verdien av 08-01-002-01

For budsjettering krever prising indeksering av overgangen til nåværende priser.
Prisen ble utarbeidet i henhold til standardene for GESN-2001 utgave av 2014 med tillegg 1 i 2000 priser.
DefSmeta-programmet ble brukt til å bestemme mellom- og sluttpriser.

Sand fundament under grunnlaget

Det største problemet og samtidig en hodepine av grunnkonstruksjonen er jordens geologiske struktur i området under bygging. Utarbeidelse av grunnlaget for grunnlaget for svake torvjord kan absorbere halvparten av budsjettet tildelt for hele fondssystemet. Kompetent analyse av jordens geologi og bæreevne gjør det mulig å unngå alvorlige problemer, men til og med med positive resultater, oppnår erfarne byggere grundlaget for fundamentet, fjerner svak jord og forbereder puten, ikke sparer på materialer og mengder arbeid. Videre skal det utførte arbeidet og de oppnådde resultatene registreres i vedtaket om å godta grunnlaget for grunnlaget.

Riktig forberedelse av grunnlaget for grunnlaget

Enhver profesjonell byggmester vet at den første halvdelen av jordmåleren har den laveste lagringskapasiteten og blir ofte ikke tatt i betraktning ved utformingen av fundamentet. For å oppnå den mest stabile og pålitelige posisjonen til byggesken, er det nødvendig å komme seg til de mest stabile og tette lagene av berg, hvorav tilstanden og bæreevnen ikke er avhengig av lufttemperatur og nedbørsmengde. Derfor krever utarbeidelsen av grunnlaget for byggingen av fundamentet en betydelig og kostbar mengde arbeid:

 • Planlegging for fremtidens kjellersted, fjerning av overflatjord, og i tilfelle tykke forekomster av torvmarker, leam, vannet leire, under forberedelse, er det nødvendig å fjerne overflatelaget per meter eller mer;
 • Arrangement av dreneringssystemer med planlegging for fremtidige dreneringslister og stormavløp;
 • Jordkomprimering av vibro-ruller, dumpeputer av murstein, sand;
 • Om nødvendig, legg ut betongforberedelse under fundamentet og vanntettingsfunnet.

Et fullført akseptdokument, protokoll eller handling bekrefter det gjennomførte arbeidsområdet, tykkelsen av de lagde mursteinene og sanden, tilstedeværelsen av et geotekstilsubstrat, men reflekterer ikke sandens kvalitet, noe som spiller en viktig rolle for å sikre fundamentets fundament.

For å gi den nødvendige styrken av overflatelaget av fjellet, gjøres jordforberedelsen komprimert og helles med ruiner av forskjellige fraksjoner, først grove, deretter siktende og til slutt sand. Et lag av knust stein som er forseglet i bakken, øker stabiliteten til fundamentet dramatisk, men på grunn av høy stivhet og hardhet, er det ikke i stand til jevnt å overføre lasten fra byggets vekt til grunnen av fundamentet og til overflaten av bakken.

Stiftelsenhet for stiftelsen

Hvis du prøver å installere en betongbase direkte på ruinene, uten å fylle sand, vil en del av teip- eller kjellerplaten bli overbelastet, og noen vil forbli uten last. I denne situasjonen vil betongstøpet av fundamentet raskt bli ustabilt, sprekker og deformasjoner vil bli dannet.

Sandfill Funksjoner

Sand spiller rollen som lim og elastisk pute, noe som gjør det mulig å kompensere og distribuere alle anstrengelser, inkludert under utvidelse av jorda eller oppgjør av fundamentet.

Sandaktig materiale som brukes til fremstilling og dumping av basen, må oppfylle visse krav og kriterier:

 • Grus sand anses å være den beste, den er veldig stor og ren, dumping fra et slikt materiale har den laveste tyngdekraften, men det er også lett å passere vann;
 • Minste antall inneslutninger av leire, jord, kalk og saltforurensninger;
 • Sand bør ikke inneholde noen form for organisk materiale, slam, torv, planterester - alt som naturlige reservoarer er rike på. Når det brukes til fremstilling av bunnen av slikt materiale etter en viss tidsperiode, blir sandputen et tett vanntett lag av smuss, mettet med organiske nedbrytningsprodukter.

Den klassiske basenheten for knuste stiftelser

I den klassiske versjonen bruker teknologien til å forberede en pute til en betongplate eller tape med knust stein som et materiale som gir drenering og en stiv base. Derfor helles basen minst ett lag grus. Bruken av knuste materialer krever betydelige kostnader knyttet til kjøp av byggematerialer, levering og gjennomføring av planleggingsarbeid. Til tross for all høy kostnad og knapphet av høy kvalitet grus, er det umulig å forlate bruken av dette ved å forberede grunnlaget for fundamentet.

I tilfeller hvor store mengder jord fjernes og flyttes under utjevningsprosessen, brukes knust steinbaner til å utjevne grunnhellingen. Det er ikke alltid mulig å justere gruslaget perfekt, derfor bruker byggerne ofte mellomliggende betong eller betongforberedelse. Faktisk er dette et tynt lag av betong som ligger på sandpusset steinbunn av puten og ideelt sett utjevnet langs horisonten. Etter slik forberedelse er det tilstrekkelig å bare legge vanntett og isolasjonslag.

Hvis jorda har høye lageregenskaper, kan preparatteknologien bli forenklet. I dette tilfellet utføres anordningens base under grunnlaget for sand på en forenklet måte. En polyetylenfilm legges på det nivellerte og komprimerte lag av sand, et lag med fint grus eller skjerming helles, og etter ramming er et lag av vanntett og isolasjon lagt. I neste trinn blir armeringen lagt og betongen helles.

konklusjon

Det antas at den utbredt bruk av polyetylenfilmer som et foringsmateriale under de knuste steinlagene for fremstilling av basen er diktert av frykt for å forlate "betonggel" gjennom ruinene og sand inn i jordlaget. I virkeligheten forekommer slike hendelser med dårlig betong eller sterk stratifisering. Væske mettet med sement forlater grunnlaget av fundamentet i en mengde på ikke mer enn 2-3% av totalen. Filmen, som vanntett, er nødvendig for å hindre metning av sand og screening med silte sedimenter og salter, noe som til slutt reduserer dreneringseffektiviteten til nesten null.

Sand grunnlag forberedelse

SNiP på betong forberedelse under grunnlaget: standarder og regler for fotfeste

Hva er behovet for en SNiP for konkret forberedelse under stiftelsen, og hvilke krav stilles det til byggherrer? Hva er reglene og forskriftene? Disse spørsmålene oppstår i mange mesteres sinn, både nybegynnere og erfarne.

I denne artikkelen vil vi hjelpe deg med å forstå disse problemene og forklare alt på en tilgjengelig måte.

Bilde av foreløpig fotbasen

Forberedende arbeid i byggingen av eiendommen

Forberedelse av grunnlaget for huset bør inneholde følgende trinn:

 • gjennomføre foreløpige beregninger
 • bakken forberedelse;
 • forberedelse under bunnen.

Her stopper vi sist sistnevnte. I utgangspunktet er pute under bunnen laget av komprimerte ruiner eller mager betong, og det er enkelt å gjøre det med egne hender.

Tekniske krav regulerer tykkelsen på byggematerialet, som må ha konkret forberedelse til grunnlaget og arbeidsteknologien. Grunnleggende standarder og krav til utarbeidelse av grunnlaget finnes i SNiP 52-01, SP 50-101-2004 og SP 52-101-2003.

Hovedoppgaven til denne fasen av arbeidet er forberedelsene til selve grunnbyggingen. Eksisterende byggforskrifter sørger for ulike typer arbeid, men det viktigste er foten.

Formål med montering av monolitiske strukturer

 • Det beskytter betongmassen fra strømmen av sementmørtel. Dette bidrar til en raskere oppnåelse av de nødvendige parametrene til basen med en generell forbedring i kvaliteten;
 • Nivåer styrkenes påvirkning fra bakken. Forankring distribuerer krefter som oppstår i bakken;

Fordeling av bakken styrker

 • Gir ekstra bekvemmelighet for forsterkning av en monolitisk struktur. Glatt overflate bidrar til å jobbe med nøyaktig justering av skjelettbase.

Typer av foreløpig arbeid

Ovennevnte konstruksjonsregler angir to typer matlagingsområder:

Knust stein med bitumen

Bruken av knuste steinpreparater skyldes kun en reduksjon i byggekostnaden (prisen på knust stein er generelt tilgjengelig) og sparing av sement. Lag av rubble i dette tilfellet skal være 20 cm, som bør være godt komprimert. Etter komprimering er den fylt med bitumen.

Krosset pute før helling av bitumen

Vær oppmerksom!
Dette er en upålitelig metode som har en alvorlig ulempe - utilstrekkelig substratstivhet.
Resultatet av dette er umuligheten av å sikre maksimal enkelhet å gjennomføre etterfølgende grunnarbeid.

Naturligvis, for bygging av kritiske strukturer av denne typen bør unngås. Men for hjelpekomponenter, tekniske eller bruksområder er bruken ganske akseptabelt for å redusere kostnadene ved byggearbeid.

Betong forberedelse

Enheten av betongpreparasjon under stiftelsen skaffer seg relevans for bygging av forsterket tape eller slabstrukturer. Hovedårsaken er at med slike teknologier for byggingen av baser antas det at stålrister og rammer er stivt installert før de helles i betongblandingen.

En ytterligere årsak er knyttet til det faktum at på en stiv overflate forenkles prinsippens konstruksjon i prinsippet.

Er viktig. Av særlig betydning, får denne metoden i gjennomføring av byggearbeid om vinteren, når jorda forverrer sine egenskaper.

Hovedtemaene, som inneholder instruksjoner og regler:

 1. Reglene tillater betong mb bruk M50 og over.
 2. Den totale tykkelsen på laget på 10 cm er vanligvis nok til ikke bare å nivåere plattformen, men også for å danne et solid fundament for fundamentet som skal bygges.
 3. Et lag av betong legges ut på en pute av sand eller murstein.

Enheten er sand og grus puter

Sandforberedelse til fundamentet gir en optimal omfordeling av lasten på undersiden av basen. Relevansen av dette skyldes at om sommeren i løpet av våren og høsten gjennomgår sesongmessige endringer.

Ved hjelp av en sandpute kan den nedre delen av fundamentet heves over grunnvannsnivået og utjevne deformerende effekter av fremmedlegemer og materialer på grunn av hindringen for direkte kontakt.

Council. Det er fornuftig å ordne en sandpute hvis det er problemjord på bunnen av gropen.
I dette tilfellet fjernes jordlaget og stor flodsand deponeres i stedet med et lag på minst 150 mm.
Etter det blir det nivellert ved hjelp av enkle nivåer og rammed med et spesielt verktøy - ramming.

Sandpute tenner

Høy kvalitet sandpute kan legges under hensyn til nivået på grunnvann og deres sesongmessige endringer. På et høyt nivå kan det være nødvendig å bygge et dreneringslag (som imidlertid ikke vil være overflødig i alle fall).

Sandputeoppsett

Til dette formål blir en grøft gravd langs omkretsen av den oppførte strukturen, som beskytter mot smeltevann og stigende grunnvann under tunge nedbør. Denne grøften må være riktig vanntett. Drenering vil forhindre oversvømmelse av kjelleren.

I stedet for sand kan man bruke macadam forberedelse til fundamentet. Det er sterkere enn dets rival. Materialet er knust steinfraksjon 20/40 mm. Under et lag med murstein i en 20-25 cm strømmet et lite lag grov sand (10-15 cm).

Krosset må tampe med en tallerken. Etter komprimering skal det øverste lag av materiale være null.

Pute mønster ved hjelp av murstein

Er viktig. Tilstedeværelsen av en pute bestemmer størrelsen på avstanden fra kjelleroverflaten til forsterkningen, som kalles beskyttelseslaget.
Ved bruk av betongpute kan dette laget reduseres fra standard 7 cm i halv til 3,5 cm.

Sekvens av fotarbeid

 1. Etter legging av puteformingen er reist for fundamentet. høyde i tykkelsen av betongbunnen, men ikke høyere enn 30 cm;
 2. Metallstenger legges (8-12 mm). Forsterkning vil gi puten ekstra styrke og pålitelighet;
 3. Betong strømmet inn;
 4. Dyp vibrator er den endelige tamping pute av betong.

Er viktig. Betongpute skal stikke minst 15 cm over hele området på bunnen.
Etter å ha hudet puden, legges armeringsstykker inn i den slik at de stikker ut 20-30 cm.
De bør gi en haug med pute med en fremtidig kjeller.

Forsterkningsobligasjonsordning

Eksisterende standarder i konstruksjon innebærer foreløpig forberedelse av fundament, som kan utføres enten fra ruiner med bitumen eller fra betong.

Betongpute i alle henseender er den beste løsningen, fordi den ikke bare gir den beste påliteligheten til det fremtidige fundamentet, men forenkler også de påfølgende stadiene av arbeidet.

I den presenterte videoen i denne artikkelen finner du ytterligere informasjon om dette emnet.

Betong forberedelse til grunnlaget

Høyverdig base sikrer holdbarhet og holdbarhet av boligstrukturen. Riktig forberedelse av grunnlaget vil sikre en lang levetid for konstruksjonen, eliminere sementstrømmen under støping. Arbeid utføres i samsvar med regulatoriske dokumenter, i streng rekkefølge.

Behovet for å utføre foten

Stedet forberedt for å hælde sementmørtel, gir en herdet og justert base. Betonglaget spiller rollen som en barriere som kan beskytte den underjordiske monolit fra krymping, infiltrering av materialer i bakken. En fotlegging lagt under et fundament vil hjelpe:

 • eliminere lekkasjer sementblanding;
 • rask rekruttering av en grunnleggende volumdesign, forbedring av operasjonell ytelse;
 • utjevne virkningen av mobile jordarter ved jevn spredning av masse over produktområdet;
 • svekkende effekten av vanndannende jord;
 • skaper forhold for installasjon av et forsterkende bur.

Takket være den konkrete forberedelsen oppnås overflaten av jordoverflaten, forholdene er opprettet for komfortabelt og raskt arbeid.

Standarder for organisering av footings

Enheten av betong forberedelse til grunnlaget er regulert av regulatoriske dokumenter. Byggerne styres av SNiP 52-01-2003, som indikerer typen av grunnmateriale - grus, profilmembran eller mager betong. Dokumentet inneholder også instruksjoner for beregning, produksjon og drift av sementpasta-fundamenter. Innholdet av regulatoriske regler koker ned til flere viktige punkter:

 • bruken av sammensetningen av merkevaren M50 for fremstilling av magert betong;
 • konstruksjon av en sand og knust pute før helling av blandingen;
 • Arrangement av fotstykker med et lag på 10 cm;
 • eksponering av den fylte massen i 28 dager;
 • konstruksjon og konstruksjon av basen, med hensyn til jordens variasjon, nærmeste arkitektoniske gjenstander, last, seismikk og miljøvennlighet av materialer;
 • Bruk av forsterkning til rammen (varmvalset med en diameter på 3-80 mm, herdet med en diameter på 6-40 mm, kalddeformet med en diameter på 3-12 mm).

Beregn laststrukturen er nødvendig hvis jorda komprimerer i kaldsesongen, vil bygningen bli plassert i en skråning eller i kupert terreng, og fundamentet av fundamentet ligger på overflaten med en ustabil sammensetning. I tillegg til den viktigste samlingen av standarder som brukes SP 50-101-2004 og SP 52-101-2003.

Graving a pit - forberedende aktiviteter

Hovedmålet med arbeidet er å forberede byggeplassen til det fremtidige fundamentet. På dette stadiet behandles jorda slik at det tåler konstruksjonen og passer godt til sålen til strukturen. Oppgaver utføres i rekkefølge:

 1. Grav ut bredden av pitstrukturen.
 2. Bunnen blir ryddet av rusk, steiner og rotsystem av planter.
 3. Bunnflaten komprimeres ved ramming.
 4. Fuktighet eller drenering av jord er utført i henhold til type oppfølging.

Gruven må være utstyrt før bygging av fotfeste. I privat husbygging er det tilrådelig å grave for hånd.
Avhengig av bygningens last, jordens mobilitet, er det to tradisjonelle metoder - legging av murstein og helling av betongblanding. Moderne produsenter tilbyr spesielle membraner som er praktisk å holde enheten i betong forberedelse.

Bruk av rubble

Forberedelsen av knust stein for stiftelsen vil redusere kostnadene for byggeaktivitetene og redusere forbruket av sement. Grus og murstein legges når konstruksjonen av bunnen av en monolitisk plattelegg eller på pilegrill er tilveiebrakt. Når du organiserer en pute, er det verdt å vurdere noen nyanser:

 • Det knuste laget er lagt på en tykkelse på 10-20 cm.
 • Bulk srednefraktsionny materiale kondensere, og fyll deretter inn bitumen.
 • Krosset stein type strukturer er relevant for å maksimere metning og komprimering av jorden.

Legging av murstein gir ikke den nødvendige stivheten for substratet til et privat hus. På denne måten utarbeides en foting, beregnet til grunnlag for tilknyttede bygninger, tekniske strukturer.

Lag en pute av mager betong

Betongforberedelse til fundamentet - referansetypen av arbeidet som skaper det mest holdbare produktet. Samtidig vil landet ikke synke, og bygningen blir sikkert fast. Før begynnelsen av hendelsene blir sementdeig laget.

Hva er tynn betong?

Løsningen, som inneholder 6% sementstyrke B15, grus eller knuste aggregater, kalles magert betong. Sammensetningen er knead fra sement klasse M100. På grunn av det minste antall komponenter blir blandingen raskt hydrert, laget og hardet. Formuleringen av magert betong gir:

 • bruk av 275 kg sement, 590 kg sand, 1377 kg grus og 165 liter vann per 1 m2 blanding;
 • fyller i en betongblander med et volum på 200 l 44 kg sement, 94 kg sand, 220 kg grus og 26 l vann;
 • forbruk av en sementpose som veier 25 kg 54 kg sand, 125 kg grus og 15 liter vann.

Alle komponenter måles nøye. Hvis utvikleren har en betongblander, blir vannet strømmet i det og sement helles. Sand og grus innføres gradvis, vann legges til dem i små mengder. Flytende myknere blandes også med vann og tilsettes ved slutten av blandingen. Blandingstiden for blandingen bør ikke overstige 5 minutter.

Konstruksjon av fot fra mager betongdeig

Fremstilling under basen ved bruk av magert betong utføres i henhold til følgende algoritme:

 1. Beregninger av lagerets kapasitet utføres under hensyntagen til jordtype, grunnvannsnivå.
 2. Markeringen av territoriet er laget og formen er montert på 30 cm.
 3. Løsningen er utarbeidet. Ingrediensene er valgt ut fra høyden på puten - 4-10 cm.
 4. En grøft er gravd ut og 10 cm er dekket med ruiner. Materialet er komprimert.
 5. Under forkanten av formen er det hellet betongdeig fra magert materiale.
 6. Arket er forsterket med forsterkning med et tverrsnitt på minst 8 mm, komprimert med en vibrerende plate. Barene skal være 20-30 cm.

Når du utfører konstruksjon, må du huske på at det er nødvendig å utføre 10-15 cm utover basen, da størrelsen på preparatet øker og strukturen blir sterkere. Tykkelsen av betongpreparatet vil bli bestemt av jordens egenskaper, lasten på fundamentet og området av huset. Parameteren angitt i SNiP er 4-10 cm.

Konstruksjon av profilmembraner

Profilmembraner er plater av polyetylen, forsterkede stivningsribber. I tillegg til å forberede grunnlaget, er produktene i stand til å vanntette kjellene, og holde presset på jordvannet på veggene. Enhetsfotene utføres i rekkefølge:

 1. Pitens overflate rengjøres av rusk.
 2. Ordne en pute av rubble opp til 13 mm i størrelse, og øk den til 10 cm. Dermed er kapillærvirkningen av vann nøytralisert.
 3. Underlaget er fylt med betongdeig, som etter tørking behandles med en primer eller en primer.
 4. Bitumen mastikk påføres på overflaten av platen.
 5. Rull ut profilmembranen, legg den ned på tappene. Når legger geolotnoy fremspring utgang.
 6. Membranbånd blir lagt overlappet, og deretter limes hver ledd med butylgummi tape, noe som eliminerer overskridelsen av sementblandingen.

I den siste fasen av å legge materialet, er leddene forseglet med selvklebende tape eller flytende tetningsmasse.

Padding for ulike typer grunnlag

I den private husbygningen er populære monolittiske og prefabrikkede stripbaser. Forberedelse av betong - en nødvendig betingelse for bygging av hvert fundament.

Forankring for basebåndet

Arbeid utføres konsekvent og overholder kravene til byggekoder:

 1. De gjør markeringen av området under båndmonolitten, nivå jorden.
 2. Utfør fyllingen av murstein til en høyde på 10 cm, ram. Det lagt materialet helles med flytende bitumen.
 3. Montert forskaling og bruke forsterkning. Gitteret av stenger med en diameter på 8 mm er arrangert i henhold til prosjektet.
 4. Betong helles over foringshøyden og tampes med en vibrerende plate.

Etter at sammensetningen har herdet, demonterer rammen og utfører vanntettingen av sideflatene med mastikk.

Klargjøring for prefabrikkede strimmelbunn

Fylling av fotene skjer periodisk, og for produksjon av fundamentet kjøper de spesielle blokker. Arbeidsflyten kan gjøres trinn for trinn:

 1. Ordne basen av sanden, kaste og ramme hvert lag. Laget av materiale er ikke mer enn 10 cm.
 2. På toppen av sandhøyden montert forskaling.
 3. Betongdeig blir hellet over nivået av seksjonene.

Sandpute er kun relevant for husbygging.
Betong forberedelse av byggeplassen for nødvendig fundament, laget i samsvar med regulatoriske dokumenter, gir materielle besparelser. Kvaliteten på roughing og layout aktiviteter er bevart. Pasting er ikke ferdig når du danner en selvnivellerende gulvbelegg på en flat plate. I andre tilfeller er trening nødvendig for å øke byggets levetid.

Sand fundament under grunnlaget

Det største problemet og samtidig en hodepine av grunnkonstruksjonen er jordens geologiske struktur i området under bygging. Utarbeidelse av grunnlaget for grunnlaget for svake torvjord kan absorbere halvparten av budsjettet tildelt for hele fondssystemet. Kompetent analyse av jordens geologi og bæreevne gjør det mulig å unngå alvorlige problemer, men til og med med positive resultater, oppnår erfarne byggere grundlaget for fundamentet, fjerner svak jord og forbereder puten, ikke sparer på materialer og mengder arbeid. Videre skal det utførte arbeidet og de oppnådde resultatene registreres i vedtaket om å godta grunnlaget for grunnlaget.

Riktig forberedelse av grunnlaget for grunnlaget

Enhver profesjonell byggmester vet at den første halvdelen av jordmåleren har den laveste lagringskapasiteten og blir ofte ikke tatt i betraktning ved utformingen av fundamentet. For å oppnå den mest stabile og pålitelige posisjonen til byggesken, er det nødvendig å komme seg til de mest stabile og tette lagene av berg, hvorav tilstanden og bæreevnen ikke er avhengig av lufttemperatur og nedbørsmengde. Derfor krever utarbeidelsen av grunnlaget for byggingen av fundamentet en betydelig og kostbar mengde arbeid:

 • Planlegging for fremtidens kjellersted, fjerning av overflatjord, og i tilfelle tykke forekomster av torvmarker, leam, vannet leire, under forberedelse, er det nødvendig å fjerne overflatelaget per meter eller mer;
 • Arrangement av dreneringssystemer med planlegging for fremtidige dreneringslister og stormavløp;
 • Jordkomprimering av vibro-ruller, dumpeputer av murstein, sand;
 • Om nødvendig, legg ut betongforberedelse under fundamentet og vanntettingsfunnet.

For din informasjon! Den vanligste årsaken til brudd på grunnlagets lagerkapasitet er bruken av fylling av byggematerialer som ikke oppfyller kravene til prosjektet.

Et fullført akseptdokument, protokoll eller handling bekrefter det gjennomførte arbeidsområdet, tykkelsen av de lagde mursteinene og sanden, tilstedeværelsen av et geotekstilsubstrat, men reflekterer ikke sandens kvalitet, noe som spiller en viktig rolle for å sikre fundamentets fundament.

For å gi den nødvendige styrken av overflatelaget av fjellet, gjøres jordforberedelsen komprimert og helles med ruiner av forskjellige fraksjoner, først grove, deretter siktende og til slutt sand. Et lag av knust stein som er forseglet i bakken, øker stabiliteten til fundamentet dramatisk, men på grunn av høy stivhet og hardhet, er det ikke i stand til jevnt å overføre lasten fra byggets vekt til grunnen av fundamentet og til overflaten av bakken.

Stiftelsenhet for stiftelsen

Hvis du prøver å installere en betongbase direkte på ruinene, uten å fylle sand, vil en del av teip- eller kjellerplaten bli overbelastet, og noen vil forbli uten last. I denne situasjonen vil betongstøpet av fundamentet raskt bli ustabilt, sprekker og deformasjoner vil bli dannet.

Sandfill Funksjoner

Sand spiller rollen som lim og elastisk pute, noe som gjør det mulig å kompensere og distribuere alle anstrengelser, inkludert under utvidelse av jorda eller oppgjør av fundamentet.

Sandaktig materiale som brukes til fremstilling og dumping av basen, må oppfylle visse krav og kriterier:

 • Grus sand anses å være den beste, den er veldig stor og ren, dumping fra et slikt materiale har den laveste tyngdekraften, men det er også lett å passere vann;
 • Minste antall inneslutninger av leire, jord, kalk og saltforurensninger;
 • Sand bør ikke inneholde noen form for organisk materiale, slam, torv, planterester - alt som naturlige reservoarer er rike på. Når det brukes til fremstilling av bunnen av slikt materiale etter en viss tidsperiode, blir sandputen et tett vanntett lag av smuss, mettet med organiske nedbrytningsprodukter.

Tips! Kvaliteten på sanden er enkel å kontrollere ved hjelp av tilgjengelige verktøy. For eksempel, hvis 5-6 liter vann helles i et hull gravd i bakken som er dekket av sand, så med god kvalitet vil vannet gå om noen minutter, og et basseng vil forbli i den skitne sanden på overflaten.

Den klassiske basenheten for knuste stiftelser

I den klassiske versjonen bruker teknologien til å forberede en pute til en betongplate eller tape med knust stein som et materiale som gir drenering og en stiv base. Derfor helles basen minst ett lag grus. Bruken av knuste materialer krever betydelige kostnader knyttet til kjøp av byggematerialer, levering og gjennomføring av planleggingsarbeid. Til tross for all høy kostnad og knapphet av høy kvalitet grus, er det umulig å forlate bruken av dette ved å forberede grunnlaget for fundamentet.

I tilfeller hvor store mengder jord fjernes og flyttes under utjevningsprosessen, brukes knust steinbaner til å utjevne grunnhellingen. Det er ikke alltid mulig å justere gruslaget perfekt, derfor bruker byggerne ofte mellomliggende betong eller betongforberedelse. Faktisk er dette et tynt lag av betong som ligger på sandpusset steinbunn av puten og ideelt sett utjevnet langs horisonten. Etter slik forberedelse er det tilstrekkelig å bare legge vanntett og isolasjonslag.

Hvis jorda har høye lageregenskaper, kan preparatteknologien bli forenklet. I dette tilfellet utføres anordningens base under grunnlaget for sand på en forenklet måte. En polyetylenfilm legges på det nivellerte og komprimerte lag av sand, et lag med fint grus eller skjerming helles, og etter ramming er et lag av vanntett og isolasjon lagt. I neste trinn blir armeringen lagt og betongen helles.

konklusjon

Det antas at den utbredt bruk av polyetylenfilmer som et foringsmateriale under de knuste steinlagene for fremstilling av basen er diktert av frykt for å forlate "betonggel" gjennom ruinene og sand inn i jordlaget. I virkeligheten forekommer slike hendelser med dårlig betong eller sterk stratifisering. Væske mettet med sement forlater grunnlaget av fundamentet i en mengde på ikke mer enn 2-3% av totalen. Filmen, som vanntett, er nødvendig for å hindre metning av sand og screening med silte sedimenter og salter, noe som til slutt reduserer dreneringseffektiviteten til nesten null.

Grunninnretning for sandfundament

Sandbag Foundation

Grunnlaget for sandputer er hovedsakelig brukt til å redusere forbruket av bygningsmaterialer, samt å erstatte dårlig jord i bunnen eller for å heve gulvet. Under bygging av et slikt fundament, blir sand hellet i gropene i flere lag, som hver er tampet og vannet. I frostbeskyttede jordarter under frysing, krever grunnlaget på en sandpute også en dreneringsanordning slik at puten ikke siler og ikke mister sine opprinnelige egenskaper.

Når påfør en sandpute under fundamentet

Fundamentet er ikke alltid installert på sandpute, men det er noen grunner til at det er nødvendig å ordne dette laget under visse forhold:

- hvis basen under grunnlaget for huset består av problematisk jord, er det tilrådelig å erstatte det med sand. Sørg for å gjøre dette på heaving jord, som deformeres under frysing og tining av jorda.

- for å gjøre en flat overflate av gropen eller grøften brukt sand. Selv det lille laget vil tillate å legge grunnlaget grop horisontalt og fjerne alle uregelmessigheter. Dette er et svært viktig øyeblikk i byggingen av en hvilken som helst bygning.

- sandpute vil være en mellomliggende sammenheng mellom fundamentet og grunnlaget for fundamentet, noe som gjør det mulig å redusere utkastet til bygningen. Sand motstår kompresjon, så hvis du erstatter jordens overflatelag med sand, kan du unngå å bygge sediment og beskytte bygningen mot fuktighet og fuktighet.

Dimensjonene til sandpute under fundamentet

Typisk bestemmes tykkelsen av sandpute på grunnlag av visse betingelser for konstruksjonen av fundamentet. Vanligvis er det laget ca 10-20 cm, slik at du kan lagre betong på fundamentet. Sand brukes da til å utjevne basen. Hvis vi snakker om formen på seksjonen, er det bedre å lage en trapesformet sandpute, som vil avta ned i en tretti graders vinkel. Maksimal tykkelse på pute til fundamentet bør ikke overstige tre ganger bredden av fundamentet selv.

Enheten av en sandete pute under basen

Fundamentpute er det første laget som er laget for å skape en stabil og pålitelig plattform for fremtidens fundament. Dette tillater ham å gi minimal krymping. Til å begynne med er det nødvendig å legge grunnlaget på nettstedet og bestemme hovedparametrene.

Etter det begynner de å grave en grop eller grøft, avhengig av hvilken type fremtidig grunnlag, til en viss dybde. Bunnen av gropen må være utjevnet og tampet. Sanden legges på bunnen i lag med 20 centimeter. På samme tid for god krymping må sanden være fuktet med vann og tett tett. Sand må komprimeres på en slik måte at det ikke er spor på overflaten.

Antall lag beregnes ut fra den nødvendige tykkelsen på puten under fundamentet. Det er nødvendig å fylle opp og tampe sanden til den når den nødvendige tykkelsen. Du må også hele tiden sørge for at hvert lag legges så jevnt som mulig. Ikke glem det horisontale laget. På dette avhenger påliteligheten og holdbarheten til fremtidig design.

Stiftinnretning på sandpute

Det enkleste og mest vanlige fundamentet på en sandpute er et monolitisk belte.

Et lag av vanntetting i form av en tett polyetylenfilm er plassert på sandkassen ovenfra. Deretter skal du sette opp styrene på styrene og forsterkningen av fundamentet. Når alt er klart, legges fundamentet i formingen. Det er verdt å huske at tykkelsen på det beskyttende laget av betong fra siden av sandputen skal være 7 cm. Arbeid på fundamentet kan fortsettes først etter at betongen har oppnådd halvparten av karakterstyrken. I varmt vær vil det ta 3-4 dager. Men husk at betongen smelter helt etter 28 dager.

Når betongen blir, er fundamentbåndet dekket med ytre vertikal og horisontal isolasjon. Funnet er også oppvarmet fra utsiden av ekstrudert polystyrenskum, og ringformet drenering er anordnet rundt fundamentet, noe som sikrer vannets hastighet i rørene for å unngå silting. For leirejord gjøres drenering ved en helling på minst 0,002, og for sanden - minst 0,003.

Hvilken sand å bruke for puter

For bygging av en sandpute under fundamentet er det best å bruke grussand med en stor brøkdel. Det anbefales ikke å bruke liten og fin fraksjon, da et slikt materiale forverrer kompresjonsmotstanden sterkt, noe som ytterligere vil føre til sterk krymping av bygningen.

For enheten av en sandpute, er ren flodsand av den midtre fraksjon ganske passende. Vær oppmerksom på at sand kan brukes til konstruksjon av anti-burr pute, samt materiale som har høy verdi mot kompresjonsmotstand. For en sandpute som skal tjene i mange år, vil den ikke bli silted opp på grunn av det høye grunnvannet, før det faller i søvnen, anbefales det å legge en geotekstil eller annet materiale som hindrer at sand blandes med bakken.

Hvordan lage en sandpute under fundamentet?

For bygging av grunnlaget for badet med egne hender, er det en masse lærebøker, videoopplæringer og trinnvise instruksjoner.

Det er også anbefalinger fra eksperter som sendes fra TV-skjermer om hvordan man graver en grøft for fundamentet. og hvorfor det er bedre å bruke betong er deres selskap.

Men av en eller annen grunn er det ekstremt sjelden å berøre temaet for en riktig organisering av en sandpute under oppretting av grunnlaget for en struktur.

Vi bestemte oss for å fylle dette gapet og fortelle hva det er for og når det kan bli neglisjert.

I tillegg vil vi berøre emnet for produksjonen til forskjellige typer base, og hvilke andre materialer for dette kan brukes.

Hva er laget mellom grunnlaget for bygningen og jorda?

Å snakke om behovet for konstruksjon er nødvendig, først og fremst for å vite hvorfor du trenger en sandpute.

Og for enheten er det flere grunner:

 • Den tjener til å nivåere bunnen av grøften. Høykvalitetsjustering er ekstremt viktig for viderebygging av fundamentet.
 • Den motstår jordens komprimering under underlaget av strukturen, og distribuerer riktig vekten av hele strukturen.
 • Riktig pute under fundamentet forhindrer frysing.
 • Sandlaget kan spille rollen som drenering og avlede regn eller smeltevann fra byggets grunn.
 • Det riktige sandlaget avbryter kapillærbroen og motstår inntrengning av fuktighet fra jorda til grunnen av bygningen.
 • I tillegg fungerer den som støtdemper for fundamentet når man griner jorden.

Basert på det foregående, er det nødvendig å lage en sandpute for alle typer fundamenter.

Hva er det laget av?

Selv dømme fra navnet, er en sandpute laget av sand, men ikke noe som det kan virke, men grovkornet.

Det ideelle alternativet er grus sand med en stor brøkdel. Det er grov sand eller flodsand av midtfraksjonen som vil motstå mulig krymping av strukturen.

Men mange eksperter anbefaler å bruke en sandgrusblanding for å legge enheten, motivere den med bedre drenering og kompenserende egenskaper.

Faktisk, for kompensasjonslaget, kan du bruke noe mindre hevende materiale som motstår kompresjon godt.

Det er mye viktigere å beskytte dette stratumet mot påvirkning av fuktighet på den, med sesongmessige økninger i grunnvannet.

For dette er det nødvendig å forhindre at jordblandingen blandes med sandputen ved å legge et lag av geotekstil mellom dem.

Hva påvirker lagets tykkelse mellom jorda og bunnen av badet

Tykkelsen er individuell for hvert prosjekt, og for riktig beregning bør det tas hensyn til flere faktorer:

 • Hvilken type grunnlag er planlagt å bruke.
 • Dimensjoner og vekt av bygningen.
 • Jorda som bygningen bygges på.
 • Dybden av jordfrysning.
 • Nærvær og nærhet av grunnvann til jordoverflaten.

Mange publikasjoner sier at jo tykkere sandlaget, desto bedre motstår det ulike deformasjoner av strukturen. Eksperter er sterkt uenige med denne oppfatningen.

Det er viktig! Den maksimale sandbagtykkelsen for stripfundament er tre tapebredder.

Interlayer under tape base design

Ribbon fundament er den vanligste typen base som brukes i bygging av bad.

Tykkelsen på sandpute under grunnlaget for denne typen bestemmes av de spesifikke byggevilkårene. Men for en liten struktur, tar de som regel en gjennomsnittsverdi på 15-25 cm.

Eksperter anbefaler at bredden på sandpute er 10-20 cm større enn bredden på båndet.

Laget mellom strimlingsfundamentet og bakken er laget slik: Det anbefalte lag av sand helles i bunnen av grøften og forsiktig utjevnet. Etter det er sanden fuktig moderat med vann for bedre krymping og etterfølgende tamping.

Prosessen med å tampe laget er best gjort ved hjelp av en vibrerende plate, men du kan gjøre det med improviserte midler.

Graden av beredskap kan defineres som følger: Det skal ikke være spor av sko på overflaten etter å ha passert en voksen. Etter tamping følger scenen med grundig justering av puten og legger et lag av vanntett på den.

Lag under plattformen

Badekaret kan bygges på et grunnlag.

Enheten av et sandlag under en slik base er laget, så vel som i en bånd en, men over hele området av gropen.

For å lage riktig lag under denne typen grunnlag trenger du:

 1. Plasser forsiktig bunnen av gropen.
 2. Hell grus eller knust stein med en tykkelse på 10-15 cm. Dette materialet tjener til å kompensere for jordens lave tetthet og dens heving.
 3. Et lag av sand helles på ruinene. For et bad eller en liten hytte er et lag på 10 cm nok. Sand vil bidra til jevnt fordelt lasten fra bygningen til jorda.
 4. Den neste fasen av enheten vil være en grundig tamping. For dette anbefaler eksperter å bruke en vibrerende plate.

Det sandede laget foran enheten på fundamentet, er det nødvendig å justere og dekke med et lag med vanntett. for å hindre fuktighet i å komme inn i bygningen.

Lag under kolonnen og haug grunnlaget

Det kolonneformede fundamentet krever også at enheten under det er sandlag, eller heller, sand og grus.

Prinsippet med sin struktur er det samme som for andre typer bygningsstiftelse: Først helles et lag av grus eller murstein, hvorpå sanden helles, fuktes og forsiktig tampes ved håndspenning.

For grunnlag av denne typen bør sand- og gruslaget være 20-30 cm tykk. I tillegg skal den være 10-20 cm bredere på hver side.

Deretter plasseres takmateriale eller polyetylen på puteoverflaten for å hindre at vann fra den helles betongen absorberes i den.

Hva mer kan du gjøre et avskrivningslag på basen

Som vi skrev ovenfor, for en pute under fundamentet, kan du bruke nesten alt materiale som vil ha god trykkstyrke.

Noen ganger, for bygging av store og tunge bygninger, brukes lag av betong. De er ganske pålitelige og har stor styrke, og de kan brukes til bygninger med høyde og vekt.

For arrangementet av betongpute trenger du:

 • Installer forskaling rundt grøften.
 • For å fylle opp i grøft et grus, et lag ikke mer enn 10 cm og å stemple det.
 • Monter en forskaling, hvis høyde ikke skal overstige 30 cm.
 • For å øke styrken av betongpute for å utføre forsterkning. Som forsterkende materiale kan du bruke messe eller forsterkende stenger.
 • Hell betongblandingen i preparert grøft.
 • Betong distribueres forsiktig rundt perimeter og tampkonstruksjonsvibrator.
 • Etter at betongputen har tørket, legg et lag med vanntett på den.

Enheten til en sandpute er et viktig skritt i konstruksjonen av bunnen av badet, og bare å følge reglene beskrevet ovenfor, vil fundamentet på sandpute være sterkt, pålitelig og vil tjene deg i mange år.

Stiftpute: Installasjonsveiledning

Ulike strukturer - et annet fundament. Dette må tas for gitt. Det samme fundamentet er ikke egnet for en garasje, landsted eller høyhus. Etter all sannheten? Når du velger og beregner grunnlaget, må du vite noen grunnleggende regler og obligatoriske forhold for grunnlaget. Stiftelsen er grunnlaget for den fremtidige strukturen, og levetiden til hele strukturen avhenger av dens designegenskaper. Men uten et pålitelig grunnlag for fundamentet selv, er det i noen tilfeller ikke nok. Backfilling av sand og grus pute, samt for hvilke typer grunnlag å bruke, la oss prøve å finne ut det.

innhold

Utvalg av grunnstype

Stiftelsens hovedoppgave er å overføre og distribuere lasten av totalvekten til strukturen til bakken. Valget av stiftelsens type vil avhenge av flere grunnparametre: strukturens vekt, dybden av jordfrysning, jordens bæreevne.

Et hyppig valg av en individuell utvikler er en monolittisk armert betong tape - strip foundation. Båndet er konstruert og lagt under alle vegger av fremtidige bygninger, inkludert interne partisjoner. Båndet er av to typer:

 • underjordisk strip fundament - dybden av innskudd under frysing av jorden på 200-300 mm
 • fint innfelt stripe fundament - dybde på legging er ikke mer enn 400-500 mm, avhengig av egenskapene til jorda.

Grunnebånd brukes hovedsakelig på ikke-steinete, sandete og steinete jordarter, hvor god naturlig drenering er gitt.

En annen populær løsning for individuell konstruksjon er en murstein fundament. Han er ikke redd for fuktighet, holdbar. Den største og største ulempen ved en slik konstruksjon er prosessen med å bygge et slikt fundament - det er veldig arbeidskrevende. Tross alt gir byggingen av dette fundamentet tilpasning av hver stein til hverandre, etterfulgt av liming dem med sementmørtel.

En slags murstein fundament er et murstein fundament. Det preges av lavere styrkeegenskaper og levetid, men mindre arbeidskrevende arbeid.

Precast Block Foundation er montert fra prefabrikerte RC blokker, som holdes sammen med sement mørtel. Den er preget av enkelhet og hastighet på installasjon, men høye kostnader for RC-blokker er ikke alltid hensiktsmessig for den enkelte bygning.

Søylefunn som er oppført for små lyse bygninger. Hovedbygningsmaterialet til slike hus er tre. I noen tilfeller er slike grunnlag kombinert med betongbånd, og får et kolonnebånds fundament. Dette fundamentet er mer holdbart som et bånd, men mindre kostnad.

Slab foundation - hele flyet under huset brukes som base. Som grunnlag helles en monolittisk RC-plate. Denne typen grunnlag er brukt på kraftig hovende jord og i områder der det ikke er dyp grunnvannstilfelle.

Stiftelsen på stylter brukes til industriell konstruksjon, samt til bygging av flere etasjes bygninger.

De gjenværende typer grunnlag er variasjoner av det ovennevnte og inneholder en kombinasjon av dem.

La oss snakke om bakken

Hvis teatret begynner med en henger, begynner begynnelsen av hver konstruksjon med valget av stedet for den fremtidige strukturen. Alle etterfølgende valg og beregning av byggematerialer vil være basert på jorda i ditt område. Selvfølgelig, hvis du trenger å bygge et lite skur eller en bilbil for en bil, kan du gå glipp av dypforskning på bakken på nettstedet, men dette kan ikke ignoreres når du bygger et hus eller en annen dimensjonal struktur.

I henhold til GOST 25100-95 er jorda et multikomponent og mangfoldig geologisk system, dannet av bergarter, jord og menneskeskapte formasjoner og er gjenstand for ingeniørens og den økonomiske aktiviteten.

Konvensjonelt er jordene delt inn i to typer: de som er mottagelige for frosthuggning, og de som frostheving har ingen effekt på. Avhengig av hvilken type jord på stedet skal det tas de nødvendige tiltak for det optimale valget av fundamentet.

Vi gir en kort beskrivelse av hver type jord:

 • steinete jordarter - ligger i form av en matrise, har stive strukturelle bindinger, har stor trykkfasthet, ikke fryser gjennom, er vanntett, tilhører gruppen av ikke-hovende jord. Blant dem er det nødvendig å fremheve: granitter, dioritter, gneisser, kvartsitt, skifer og andre.
 • ikke-steinete jordarter - jordar som ikke har stive bindinger, har partikler av forskjellige størrelser og er delt inn i:
  • jord
  • biogene
  • silt leire
  • sand
  • grov

Bestemme hvilken type jord i ditt område du kan fortsette til valg av fundamentet.

Jordkart over Russland

Hva er en sandpute?

Sandpute tilhører gruppen av kunstige baser. Du må forstå at et lite lag sand i bunnen av grøften eller grøften ikke vil bli en sandpute. Dette er et sandt preparat. Strukturelt er sandpute mye tykkere enn sengetøy. De er vant til å forbedre de svake og nedsenkende jordene, for å erstatte de hakkende jordene på de ufiltrerte jordene direkte under fundamentet. Deres størrelse og form er konstruert i hvert enkelt tilfelle.

Hva er en sandpute for?

Sandpute under fundamentet utfører flere funksjoner, og de er forskjellige. I noen tilfeller kan du klare det, i noen er det viktig.

Justering. Slike formål med en sandete pute eller sengetøy en og de viktigste. Det skal nivåer bunnen av grøften eller gropen. Enheten av en sandpute under de kombinerte basene er obligatorisk. Når platen er stiftet, er det også nødvendig. Ofte, etter arbeidet med tungt byggutstyr, vil bunnen av utgravningen bli mye bedre. Nivellering med sand vil bidra til å spare noen få kubikkmeter betong. Sand er på ingen måte billigere.

Hvis armert betongbånd helles inn, er ikke enheten av en slik pute nødvendig, siden flytende betong vil uavhengig fylle alle hulrom. I dette tilfellet er det nødvendig å være oppmerksom på andre parametere, inkludert bakken.

Lastfordeling Mange antyder mange enstemmig at sandpute fordeler lasten, og hvor den ikke er angitt. Fordelingen av lasten vil være jevn både med den og uten den. Denne puten brukes imidlertid ikke til å distribuere lasten på bakken, men for å redusere den, samt å beskytte den mot mulige midlertidige jordbevegelser. Sanden kompenserer i dette tilfellet for disse bevegelsene. Bytte svake og hevende jord på sand, vi øker jordens lagerkapasitet som gir en pålitelig base.

Dreneringsfunksjon. Med en tykkelse på sand fra 300 mm blir kapillære bindinger i bakken ødelagt, noe som motstår heving av fuktighet fra jorda til fundamentet. Også fuktighet i nedbørstiden slippes ut under grunnnivået. I dette tilfellet er det nødvendig å sørge for mulighet for en sandpute-dreneringsanordning.

Beskyttelse mot frosthevning. Siden sand fjerner vann godt, brukes den til å erstatte hevende jord med den, og gir dermed beskyttelse mot heving og stabilisering av strukturen. Men det må huskes at for en slik konstruksjon er det nødvendig å organisere en drenering, ellers vil fuktighet i sanden bare forverre situasjonen.

Sand sengetøy polstring

Beregningen av tykkelsen på sandpute skal utføres på grunnlag av parametrene for fremtidens struktur og jordens egenskaper på stedet. Mange bruker det ikke i det hele tatt. Å bestemme deg bare.

Sandpute refererer til det underliggende laget. Mellom- og grov sand brukes som råmateriale, knust stein kan også brukes. For skivefundamenter, ordne to puter - en av sandene, den andre av mursteinene.

Puten må beskyttes mot mulig silting med grunnvann. Ved silting av en pute blir den til en vanlig hevende jord med alle følgeskader. Denne putebeskyttelsen er perfekt utstyrt med geotekstiler.

Sandputefyllingsordre:

 • Dekk bunnen av grøften med geotekstil. Samtidig på hver side er det nødvendig å legge kanten bred for å lukke puten fra siden og oppe.
 • Vi fyller den nødvendige tykkelsen på sandpute
 • Ramming av sand
 • Lukk puten med geotextil. Hvis enhetene er planlagt å ha en gruspute, for å unngå skade på geotextilene, hell et lag med 50 mm sand.

Slike enkle ordninger for installasjon av en sandpute. Men anbefalingen av bruken er bedre å spørre en profesjonell.