Hoved / Pæling

Rebabelt forbruk på stiftelsen

Pæling

Før du bestiller rebar fra en leverandør hvis priser virket mest akseptable, er det nødvendig å nøye beregne den nødvendige opptaket til fundamentet. Nedenfor viser vi hvor lett det kan være å takle, og vurdere beregningen for ulike typer baser.

Antall ventiler for forskjellige fundament

Det er åpenbart at typene av armert betongfunn ikke bare er forskjellig i betongvolumet, men også i det metriske området av armeringsstenger for fundamentets metallramme. De fleste stengene vil være påkrevd på plattformen, etterfulgt av bånd og hylleborede fundament.

Tenk på saken når grunnlaget for et hus har dimensjoner i planen 6 × 6 m, og vi beregner armeringsmetrisk området.

Metrisk område på båndet grunnlaget

For bindingen av forsterkningsburet på stripstiften, brukes jevne stenger og stenger med periodisk profil vanligvis. Deres metriske område vil direkte avhenge av bredden og lengden på båndet, så vel som omkretsen av basen. Anta at i vårt tilfelle bredden på båndet er 300 mm, er høyden 1 000 mm. Trinnet mellom montering (glatt) forsterkning er valgt lik 500 mm. Hvilken form for forsterkning er nødvendig for fundamentet - dette er allerede bestemt av deg, basert på lastene og jordindikatorene.

Vi vurderer den totale lengden på båndet under huset 6 × 6 m (justert til større side - uten å ta hensyn til båndtykkelsen):
6 × 4 = 24 m.
Vi vurderer lengden på stolper av en periodisk profil (ribbet), forutsatt at båndet vil bestå av to belter med to stenger hver:
24 × 2 × 2 = 96 m.
Vi tar i betraktning at i hjørneparten av fundamentet skal stengene bøyes og gjøre utgivelser til en vinkelrett bånd 0,5 m lang. Totalt sett vil det i hver vinkel være 4 m av slike uttak, eller 16 m av hele fundamentet. Vi legger til denne mengden i opptaket av de ribbede stengene og får opptaket av sporet av periodisk profil til fundamentet:
96 + 16 = 112 m.
Nå er det nødvendig å beregne hvor mange glatte stenger er nødvendig. For å gjøre dette finner vi antall armaturbeslag, med tanke på den anbefalte banen på 500 mm:
24 / 0,5 = 48 stk.
Bestem mengden vertikal og horisontalt orientert tverrforsterkning (med en margin - uten å ta hensyn til beskyttelsessjiktets tykkelse):
(0,3 + 1) × 2 = 2,6 m.
Bestem total opptak av glatte stenger:
2,6 × 48 = 124,8 m ≈ 125 m.
Totalt for dette grunnlaget vil det bli nødvendig 112 m av stavene med en periodisk profil, 125 m - glatt.

Metrisk område på platen

I utgangspunktet går ribbeforsterkning til stiftfundamentet (diameteren av forsterkningen til fundamentet spiller ingen rolle i beregningene av materialforbruk) - to rister med celler 200 × 200 mm dannes.

For å bestemme antall lengde- og tverrstenger (i vårt tilfelle er det samme):
6 / 0.2 = 30 stk.
Totalt antall stenger per gitter vil være 2 ganger større:
30 × 2 = 60 stk.
Lengden på stengene antas å være 6 m (med en margin - uten å ta hensyn til det beskyttende laget av betong), derfor vil metrisk forsterkning per rutenett være:
60 × 6 = 360 m.
Følgelig vil hele stiftet (2 gitter) av stenger kreve dobbelt så mye:
360 × 2 = 720 m.
Avstanden mellom rutenettene kan opprettholdes med spesielle delelementer, og ikke med monteringsbeslag, så det er mer praktisk.

Metrisk for kjedde hauger

Anta at vi skal bruke hauger med en diameter på 200 mm og en lengde på 1,5 m. Høyden mellom støttene vil være 1,5 m. Høylen blir forsterket med tre stenger av arbeidsforsterkning og to klemmer fra glatt. Emner som brukes til å koble bunker med armert betonggrill, ta en lengde på 300 mm.

Vi beregner det nødvendige antall hauger, med tanke på den tidligere oppnådde verdien av grunnkretsen (24 m) og trinnet mellom støttene:
24 / 1,5 = 16 stk.
Vi teller hvor mange ribbe stenger som trengs per haug:
(1,5 + 0,3) × 3 = 5,4 m.
På alle haugene vil du gå:
5,4 × 16 = 86,4 m ≈ 87 m av stenger av periodisk profil.
For å danne rammen blir det brukt glatte stenger, bøyd i en sirkel. Vi vurderer lengden på denne sirkelen (med en margin - i henhold til haugens diameter):
3,14 × 0,2 = 0,628 m.
Slike klemmer for en haug vil kreve minst to:
0,628 × 2 = 1,256 m
Alle 16 kjedede hauger med glatte stenger vil kreve:
1.256 × 16 = 20.096 m ≈ 20 m.
Til sammen er 87 m av stavene av periodisk profil nødvendig for grunnlaget valgt av oss, 20 m for glatte seg.

I konklusjonen av artikkelen

Det virker som å finne ut den nødvendige mengden armering er veldig enkelt! Men vær forsiktig når du beregner, kontroller dine beregninger flere ganger! Det er mye billigere å umiddelbart bestille den nødvendige opptaket enn å kjøpe senere.

Hvor mange forsterkninger trenger du for en stablett?


For konstruksjonen virkelig sterk, høy kvalitet og langsiktig fundament kan ikke uten bruk av forsterkning i den. Dens type, samt mengden og metoden som den skal plasseres i fundamentet, avhenger direkte av grunnlaget for denne eller den strukturen som reist.

Stiftelsen, i sin tur, kan også være svært forskjellig: tape, kolonne eller solid, avhenger også av størrelsen på fremtidig struktur og på jorda der den skal være.

Hvor mange forsterkninger trenger du for et fundament?

For å kunne beregne størrelsen på forsterkningen, som er nyttig for en bestemt type fundament, må du først lage et prosjekt. Spesielt vil det ikke bare være en garanti for vellykket bygging, men også redusere kontantkostnadene.

Under konstruksjonen av strimmelfunksjonen er det vanlig å bruke forsterkning med en diameter på 10-12 mm, som er lagt i to belter, mellom hvilke ekstra stenger sveises eller skrues. Det første (nedre) belte med alt dette skal ikke berøre jordens overflate, og armaturet skal ikke se ut fra oven. Betongbeskyttelseslaget må være mer enn 2 cm.

Hvor mange armaturer trenger du for et kassettfundament?

La oss analysere antall forsterkningsstenger som trengs ved eksempelet på en firkantet strimmelfot, hvis side vil være 10 m med en bærende vegg i midten, så vil dens totale lengde være 10x4 10 = 50 m. For eksempel, ta en grunnbredde på 40 cm. For å skape et sterkt fundament Det er nødvendig å legge 3 stenger av forsterkning. Siden fundamentet må ha 2 bånd, vil det være 6 barer. På den ene siden (tapen) av stiftelsen må du tilbringe 60 m.

I tillegg er det nødvendig å telle antall tverrstenger. Hvis cellen har en lengde på 50 cm, vil barstørrelsen f.eks. Være 30 cm (den skal ikke berøre formen). Det betyr at 90 m av forsterkning (60 30) må kjøpes på den ene siden av fundamentet. Siden basen har 5 bånd, får vi totalt 450 m. Da multipliserer vi den kjøpte mengden til prisen på 1 m forsterkning og beregner de kommende utgiftene.

Hvor mye forsterkning trenger du for en plattform?

For å opprette nettstedet bruk et solid fundament, som har formen på en tallerken. Før du begynner å hælde grunnlaget, bør du helle et lag sand og murstein, som er dekket av et ganske smalt lag av mørtel. Allerede er det spesifikt på det (etter fullstendig størkning) at armeringen er lagt ut. I de fleste tilfeller brukes stenger med et tverrsnitt på 12 mm. Dimensjonene til cellene med alt dette er ca. 20 cm. Bruk i så fall også et 2-tråds belteinstallasjonssystem. Beregn prisen på alle beslag kan være i henhold til denne ordningen.

Hvis størrelsen på platen er 10x10 m, vil 5 stenger være nyttige for 1 m lang og 50 m for 10 m. Vurder også en annen 50 stykker av tverrstenger. Dermed får vi 50 stykker for 1 belte. Som et resultat av det faktum at det er nødvendig å lage 2 forsterkningsbelter, er det derfor nødvendig å kjøpe 100 bar på 10 m hver.

Hvor mange forsterkninger trenger du for et kolonnegrunnlag?

For å opprette et kolonneformet fundament, er det nødvendig med forsterkning med en diameter på 10-12 mm, som er installert i vertikal stilling på avstand mellom stengene på 10-15 cm. For eksempel, for 1 kolonne, er det nødvendig med 4 stenger, som er anordnet moderat rundt omkretsen. For å kunne beregne den nødvendige forsterkningsgraden, er det nødvendig å kjenne nummeret på alle stolpene, som sikkert vil være angitt når det skal utarbeides en struktur som skal bygges. Prisen på forsterkning i dette tilfellet beregnes ved å multiplisere prisen på 4 barer ved antall søyler. Et lite antall forsterkningsstenger i en firkantet kolonne 4 stk, i en rund 3 stk. Lengden på stolpene avhenger av fundamentets dybde og beregnes personlig for hvert hus.

Les også:

 • Noen nyanser i arrangementet av kjøkkenrommet
 • Vinter interiør
 • Glass veranda euro vinduer eller polykarbonat
 • Film- og stofftak
 • Innvendige dører i to farger i interiøret
 • Kælderventilasjon i garasjen

Hvor mange armaturer trenger på basen?

For bygging av en sterk, høy kvalitet og langsiktig fundament kan ikke uten bruk av forsterkning i den. Dens type, samt mengden og metoden som den skal plasseres i fundamentet, avhenger direkte av grunnlaget for denne eller den strukturen som reist.

Stiftelsen, i sin tur, kan også være svært forskjellig: tape, kolonne eller solid, avhenger også av størrelsen på fremtidig struktur og på jorda der den skal være.

Hvor mange forsterkninger trenger du for et fundament?

For å kunne beregne størrelsen på forsterkningen, som er nyttig for en bestemt type fundament, må du først lage et prosjekt. Spesielt vil det ikke bare være en garanti for vellykket bygging, men også redusere kontantkostnadene.

Under konstruksjonen av strimmelfunksjonen er det vanlig å bruke forsterkning med en diameter på 10-12 mm, som er lagt i to belter, mellom hvilke ekstra stenger sveises eller skrues. Det første (nedre) belte med alt dette skal ikke berøre jordens overflate, og armaturet skal ikke se ut fra oven. Betongbeskyttelseslaget må være mer enn 2 cm.

Hvor mange armaturer trenger du for et kassettfundament?

La oss analysere antall forsterkningsstenger som trengs ved eksempelet på en firkantet strimmelfot, hvis side vil være 10 m med en bærende vegg i midten, så vil dens totale lengde være 10x4 10 = 50 m. For eksempel, ta en grunnbredde på 40 cm. For å skape et sterkt fundament Det er nødvendig å legge 3 stenger av forsterkning. Siden fundamentet må ha 2 bånd, vil det være 6 barer. På den ene siden (tapen) av stiftelsen må du tilbringe 60 m.

I tillegg er det nødvendig å telle antall tverrstenger. Hvis cellen har en lengde på 50 cm, vil barstørrelsen f.eks. Være 30 cm (den skal ikke berøre formen). Det betyr at 90 m av forsterkning (60 30) må kjøpes på den ene siden av fundamentet. Siden basen har 5 bånd, får vi totalt 450 m. Da multipliserer vi den kjøpte mengden til prisen på 1 m forsterkning og beregner de kommende utgiftene.

Hvor mye forsterkning trenger du for en plattform?

For å opprette nettstedet bruk et solid fundament, som har formen på en tallerken. Før du begynner å hælde grunnlaget, bør du helle et lag sand og murstein, som er dekket av et ganske smalt lag av mørtel. Allerede er det spesifikt på det (etter fullstendig størkning) at armeringen er lagt ut. I de fleste tilfeller brukes stenger med et tverrsnitt på 12 mm. Dimensjonene til cellene med alt dette er ca. 20 cm. Bruk i så fall også et 2-tråds belteinstallasjonssystem. Beregn prisen på alle beslag kan være i henhold til denne ordningen.
Hvis størrelsen på platen er 10x10 m, vil 5 stenger være nyttige for 1 m lang og 50 m for 10 m. Vurder også en annen 50 stykker av tverrstenger. Dermed får vi 50 stykker for 1 belte. Som et resultat av det faktum at det er nødvendig å lage 2 forsterkningsbelter, er det derfor nødvendig å kjøpe 100 bar på 10 m hver.

Hvor mange forsterkninger trenger du for et kolonnegrunnlag?

For å opprette et kolonneformet fundament, er det nødvendig med forsterkning med en diameter på 10-12 mm, som er installert i vertikal stilling på avstand mellom stengene på 10-15 cm. For eksempel, for 1 kolonne, er det nødvendig med 4 stenger, som er anordnet moderat rundt omkretsen. For å kunne beregne den nødvendige forsterkningsgraden, er det nødvendig å kjenne nummeret på alle stolpene, som sikkert vil være angitt når det skal utarbeides en struktur som skal bygges. Prisen på forsterkning i dette tilfellet beregnes ved å multiplisere prisen på 4 barer ved antall søyler. Et lite antall forsterkningsstenger i en firkantet kolonne 4 stk, i en rund 3 stk. Lengden på stolpene avhenger av fundamentets dybde og beregnes personlig for hvert hus.

# house # building # house building # building # building_ctroygrupp

Hvor mye forsterkning er nødvendig på fundamentet

Hovedstolpen til hver bygning er et sterkt og pålitelig fundament - denne viktigste støttestrukturen tjener til umiddelbar adopsjon og jevn fordeling av lasten på bygningen til basen. Som regel benyttes under bygging av boligbygg, bunke, belte eller skive typer grunnfond.

Valget av den optimale varianten av fundamentet er basert på konstruksjonsegenskapene til strukturen som reist, dets individuelle egenskaper, samt jordstrukturen og den generelle lettelsen av tomten.

Mengden armering som kreves for å legge grunnlaget beregnes separat i hvert tilfelle. Denne beregningen er ekstremt viktig, fordi fraværet av den nødvendige forsterkningsgraden kan føre til utilstrekkelig styrke og pålitelighet av fundamentet, noe som resulterer i at den reiste bygningen delvis eller helt kan kollapse. I sin tur fører en overdreven økning i stiftelsens kraft ved hjelp av en stor grad av forsterkning til betydelige økonomiske kostnader, noe som kan øke kostnaden for byggeprosessen flere ganger.

Derfor er det veldig viktig å beregne hvor mye forsterkning som er nødvendig på grunnlaget, riktig og nøyaktig.

Som nevnt ovenfor er tallet, diameteren, metoden for å legge og binde rebar helt avhengig av egenskapene til landet og den valgte type fundament.

Hvor mange forsterkninger for slab foundation

Det er velkjent at i byggingen av boligbygg, brukes flattestrukturer ofte. Støttens pålitelighet og styrke bestemmes av forsterkningens diameter. Hvis vi snakker om bygging av en lys bygning på en smussoverflate med utmerket stabilitet, er det nok å styrke fundamentet med forsterkning med en tverrsnittsdiameter på 10 mm. Og omvendt, hvis en massiv bygning er planlagt på bakken med lave stabilitetsindekser, ville valget av forsterkningsstenger med et tverrsnitt på 14-16 mm være det beste alternativet.

Forsterkningen er ikke nok, særlig når det kommer til skivefunn.

Før du beregner den nødvendige forsterkningsgraden for legging av fundamentet, bør følgende punkter tas i betraktning: Når du bygger en solid base, er armeringsburet plassert over hele området i form av spesielle celler på 20 cm. Om lag 5 forsterkningsstenger er nødvendig per meter grunnlag. Følgelig for å legge grunnlaget med parametere 10 til 10, er det nødvendig med 50 bar forsterkning. Vanligvis er stiftfundamentet bundet opp ved hjelp av to forsterkningsbelter, og derfor må antall forsterkningsstenger dobles nøyaktig. Ikke glem at du må ta hensyn til et visst antall stenger for gjennomføringen av den transversale stroppen.

Hvor mye forsterkning er nødvendig for å legge stripfundamentet

Tape Foundation Foundation anses som det beste alternativet for bygging av bygninger på grunnlag med minimal stabilitetsindikatorer. Stripfundamentet gir bygningen det nødvendige nivået av styrke og stabilitet. Ulempene ved tapestiftelser inkluderer betydelige økonomiske kostnader for sin installasjon og økt forbruk av byggematerialer i forhold til bygging av grunnlag for andre varianter. For å gjøre strimmelbasen så stabil som mulig, pålitelig og dermed forlenge levetiden til bygningen som reist, brukes armeringsmetoden. Det beste valget, mange eksperter anser bruk av forsterkende stenger med et tverrsnitt på minst 12 mm.

Båndfesteinstallasjon

Hovedindikatorene som tas i betraktning ved beregning av den nødvendige forsterkningsgraden er parametrene til grunnfondet. For en omtrentlig beregning, la oss ta et båndfundament 40 cm under huset som måler 10 # 215; 10 m. Du bør sette den totale lengden på båndbasen:

Det er obligatorisk å ta hensyn til antall forsterkningsstenger per lengdeenhet - minimumsmengden for fundamentets styrke og pålitelighet er 3 forsterkende stenger. Basen av bygningen er bundet opp med to belter, for hvilke 4 stenger er påkrevd. Av det foregående kan det konkluderes at hele strimmelfunksjonen vil kreve minst 40 forsterkningsstenger 10 m lange. Trinnet for cellene i forsterkningsburet i fundamentet skal ikke overstige 50 cm. Det resulterende forsterkede antall forsterkningsstenger skal multipliseres med summen antall bånd av grunnlaget for bygningen.

Hvordan beregne forsterkning for kolonnestiftelser?

Som regel brukes forsterkningsstenger med en diameter på minst 10 mm for å binde sokkelens base. For en søyle med firkant eller rundavsnitt, vil 4 forsterkningsstenger være påkrevd. Det skal bemerkes at for kolonner med et sirkulært tverrsnitt, kan denne indikatoren reduseres til 3 stenger. Disse stengene er installert i vertikal stilling i hele fundamentet av fundamentet. Som i det forrige tilfellet, er det optimale trinnet når du foretar horisontal omlasting av et kolonneformet fundament, 50 cm.

For kolonneformet fundament er det nødvendig med forsterkning

Sammenfattende kan vi si at beregningen av den nødvendige forsterkningsgraden for fundamentet er svært viktig, fordi den vil bidra til å bygge grunnlaget for bygningen så sterk, pålitelig og motstandsdyktig mot belastninger. Hvis du er redd for å gjøre en feil når du gjør slike viktige beregninger, vil det beste alternativet være å be om hjelp fra kvalifiserte spesialister.

Viktig informasjon

Det bør tas hensyn til når du kjøper rebar, at metallhandelsselskaper måler ikke i meter, men i tonn. # 8212; det er mer praktisk for dem, og forsendelsen utføres også i tonn etter vekt. Derfor foreslår vi at du gjør deg kjent med rekkevidden av beslag, hvor vekten til løpemåleren samt antall meter per tonn presenteres.

Tabell av teoretisk vekt av konstruksjonsforsterkningsklasse a3 (for andre klasser er verdiene de samme)

Beregning av forsterkning for fundamentet

Beregningen av forsterkning for stiftelsen er et viktig stadium i utformingen, så det må utføres under hensyntagen til kravene i SNiP 52-01-2003 for å velge forsterkningsklassen, seksjonen og den nødvendige mengden.

Først må du forstå hvorfor metallforsterkning er nødvendig i en monolitisk betongbase. Betong etter at det setter industriell styrke, er preget av høy trykkstyrke og betydelig lavere strekkstyrke. Uforsterket betongbase når man griner jorden, er tilbøyelig til å sprekke, noe som kan føre til deformasjon av veggene og til og med ødeleggelsen av hele bygningen.

Beregning av forsterkning for slab foundation

Slab foundation er ofte brukt i bygging av hytter og landhus, samt andre bygninger uten kjeller. Det er en betongplate forsterket med en stang i begge vinkelrette retninger, med en fundamenttykkelse på mer enn 20 cm, masken er laget i de øvre og nedre lagene.

Før du starter beregningen, er det nødvendig å bestemme merkevaren til rebar. For slabfunn, utført på faste, ikke-slipende jord, hvor sannsynligheten for en horisontal skjær av bygningen er ubetydelig, er det tillatt å bruke ribbet forsterkningsstenger av klasse AI med en diameter på 10 mm. Hvis bakken er svak, heving eller bygningen ligger i en skråning - baren må velges minst 14 mm i diameter. For vertikale forbindelser mellom det nedre og det øvre forsterkende nettverket er det en tilstrekkelig glatt stang med en diameter på 6 mm i klasse A-I.

Veggmaterialet er også viktig, siden bygningen er vesentlig forskjellig fra rammen eller trehus og bygninger laget av murstein eller luftbetongblokker. Generelt gjelder det for lette små bygninger at en stang med en diameter på 10-12 mm kan brukes til murstein eller blokkeringsstang 14-16 mm i diameter.

Avstandene mellom stengene i rutenettet er vanligvis 20 cm i både langsgående og tverrgående retninger. Dette betyr at 5 barer skal legges til 1 meter lengde av huset. Mellom seg er perpendikulære skjærestenger bundet med en myk glødetråd med heklekrok eller strikkepistol.

Beregningseksempel

Huset er laget av luftbetongbetongblokker, montert på en flattfundament med en tykkelse på 40 cm på srednepuchinisty-lover. Samlet dimensjoner av huset - 9x6 meter.

 1. Siden tykkelsen av fundamentet er betydelig, er det nødvendig med to forsterkende masker, samt vertikale bånd. Horisontale rister for en blokkstruktur på middels grunnlag er laget av forsterket stang med en diameter på 16 mm, vertikal - fra en glatt stang med en diameter på 6 mm.
 2. Antallet av stenger av lengdeforsterkningen beregnes som følger: lengden på den større siden av fundamentet er delt av gitteravstanden: 9 / 0,2 = 45 langsgående armeringsstenger med en lengde på 6 meter, og totalt antall stenger er 45 · 6 = 270 m.
 3. På samme måte finner du antall stenger for tverrbindinger: 6 / 0,2 = 30 stenger; 30 · 9 = 270 m.
 4. Totalt antall barer på to forsterkende nett er: (270 + 270) · 2 = 1080 m.
 5. Vertikale forbindelser har en lengde som er lik støyets høyde. Antallet deres er funnet ved antall kryss av lengde- og tverrforsterkningstangene: 45 · 30 = 1350 stykker. Deres totale lengde er 1350 · 0,4 = 540 meter.
 6. Slik utfører du grunnlaget du trenger:
 7. 1080 meter bar klasse A-III D16;
 8. 540 meter bar klasse A-I D6.
 9. Ifølge GOST 2590 finner vi sin masse. Kjøremåleren på D16-stangen veier 1,58 kg; D6 bar meter - 0.222 kg. Beregn totalmasse: 1080 · 1,58 = 1706,4 kg; 540 · 0,222 = 119,88 kg.

Beregning av forsterkning for stripfundament

I bunnfundamentet faller hovedbelastningen på gapet langs beltet, det vil si at den er rettet langsgående. For lengdeforsterkning velges derfor en stang med en tykkelse på 12-16 mm, avhengig av type jord- og veggmateriale, og for tverrgående og vertikale koblinger kan stenger med mindre diameter tas - fra 6 til 10 mm. Generelt sett er beregningsprinsippet likt beregningen av forsterkningen av skivefundamentet, men stigningen på forsterkningsgitteret er valgt 10-15 cm, siden innsatsen for å bryte strimlingsfundamentet kan være mye større.

Beregningseksempel

Strimlingsgrunnlaget for et trehus, bredden på stiftelsen er 0,4 m, høyden er 1 meter. Størrelsen på huset er 6x12 meter. Jord - heaving sandy loam.

 1. For å utføre stripe fundamentet, må to forsterkende masker ordnes. Det nedre forsterkningsnettet forhindrer at fundamentet tapes når jorda siver ned, den øvre når det varmes opp.
 2. Gitteravstanden er valgt 20 cm. For anordningen til basebåndet er det nødvendig med 0,4 / 0,2 = 2 langsgående stenger i hvert forsterkningslag.
 3. Diameteren på den langsgående stangen til et trehus - 12 mm. For å utføre tolags forsterkning av to lange sider av fundamentet, er 2 · 12 · 2 · 2 = 96 meter bar nødvendig.
 4. For korte sider 2 · 6 · 2 · 2 = 48 meter.
 5. For tverrbindinger, velg en stang med en diameter på 10 mm. Stableringstrinn - 0,5 m.
 6. Beregn perimeter av stripfundamentet: (6 + 12) · 2 = 36 meter. Den resulterende omkretsen er delt av leggesteget: 36 / 0,5 = 72 tverrstenger. Lengden er lik bredden på stiftelsen, derfor er totalt antall 72 · 0,4 = 28,2 m.
 7. For vertikale tilkoblinger bruker vi også D10 baren. Høyden til vertikal forsterkning er lik stiftelsens høyde - 1 m. Tallet bestemmes av antall kryss, multipliserer antall tverrstenger med antall langsgående: 72 · 4 = 288 stykker. Med en lengde på 1 m, vil den totale lengden være 288 m.
 8. Derfor, for å utføre forsterkningen av stripen, vil fundamentet trenge:
 • 144 meter bar klasse A-III D12;
 • 316,2 meter bar klasse A-I D10.
 • Ifølge GOST 2590 finner vi sin masse. Løpemåleren på D16-stangen veier 0,888 kg; D6 bar meter - 0,617 kg. Vi beregner totalmassen: 144 · 0.88 = 126.72 kg; 316,2 · 0,617 = 193,51 kg.

Beregning av strikkledning: Antall tilkoblinger kan beregnes med antall vertikale forsterkninger, multipliserer den med 2 - 288 · 2 = 576 tilkoblinger. Trådforbruk per tilkobling aksepterer 0,4 meter. Trådforbruket vil være 576 · 0,4 = 230,4 meter. En vekt på 1 meter ledning med en diameter på d = 1,0 mm er 6,12 g. For å strikke forsterkning av fundamentet, er det nødvendig med 230,4 · 6,12 = 1410 g = 1,4 kg ledning.

Hvor mye forsterkning er nødvendig på fundamentet

Innholdet i artikkelen

 • 1. Beregning av forsterkning for solid (slab) fundament
 • 2. Beregning av rammebåndstrimmelen
 • 3. Beregning av forsterkning for kolonnfundament

Stiftelsen tjener som en støtte for bygningen, den viktigste støttestrukturen, oppfatter og jevnt fordeler på grunnlag av belastningen fra strukturen oppført over den. Vanligvis for bygging av boliger ved hjelp av stripe, flate eller bunkefunn. Valget av grunnlagets type og tykkelse bestemmes av jordens struktur og utformingen av bygningen som reist.

Hvor mye forsterkning er nødvendig for stiftelsen, er bestemt på grunnlag av beregningen utført for hver enkelt struktur.

Hvis beregningen er gjort feil og grunnlaget ikke er sterkt nok, kan huset skli og kollapse. På den annen side øker en uberettiget økning i stiftelsens kraft flere byggekostnader, noe som heller ikke er velkomment.

Antallet og diameteren av forsterkningen, metoden for dens installasjon og båndbredden av stroppen avhenger av typen grunnlag og egenskaper av området.

Beregning av forsterkning for solid (slab) fundament

Solid (slab) fundament er oftest brukt i byggingen av boligbygg. Styrken er avhengig av forsterkningens diameter. Hvis et lyshus bygges på bakken med god stabilitet, er en stålbøyle med tverrsnitt på 10 mm egnet for fundamentet, dersom en tung konstruksjon er reist på svak bakke, så skal forsterkningen være minst 14-16 mm.

For å finne ut hvor mye forsterkning er nødvendig på et fundament, må man gå videre med følgende data:

 • I et solid fundament er armeringsburet montert over hele området i form av celler 15-20 cm;
 • 5 stenger av forsterkning forbrukes per 1 m av fundamentet, det vil si at 50 stenger på 10 m lengde er nødvendig for et fundament på 10 × 10 m;
 • Slabfundamentbindingen utføres av to forsterkende bånd, derfor bør antall stenger dobles og det nødvendige antall stenger skal legges til den tverrgående stroppen;
 • For å feste elementer av forsterkningen, bruk strikkekabelen, som også må inkluderes i beregningen.

Beregning av rammebåndstrimmelen

Strimlingsfundamentet er i stand til å gi den nødvendige stabiliteten til bygningen under svake jordforhold, men i forhold til andre typer grunnlag krever det et betydelig forbruk av materialer og høye lønnskostnader. Dette fundamentet utføres i form av et bånd, plassert rundt omkretsen av huset og under lagerveggene. Forsterkning gjør det mulig å øke styrken på strukturen og levetiden. Til dette formål er egnet armeringsstang 10-12 mm i diameter.

Beregningen tar hensyn til følgende parametere:

 • Lengden og bredden på fundamentet på fundamentet - for eksempel tar vi et båndfunn på 40 cm under et hus som måler 10 × 10 m, der det er en intern støttevegg, i dette tilfellet er stripens fundamentlengde totalt 4 × 10 + 10 = 50 m.
 • Antall stenger per lengdeenhet - for å gjøre grunnlaget tilstrekkelig sterk, må 3 stenger legges i den.
 • Antall bånd - fundamentbinding utføres med minst to bånd, og derfor er alle 4 stenger påkrevd. Totalt er 40 strenger 10 m lange hver nødvendig for fundamentbåndet.
 • Avstanden til cellene i stiftets forsterkningsbur skal ikke være mer enn 50 cm. For tverrgående stropper er det nødvendig med ytterligere 30 m forsterkning for hvert stift av fundamentet.
 • Da må du multiplisere den oppnådde mengden forsterkning ved antall tapes av fundamentet.

Beregning av forsterkning for kolonnfundament

Ved beregning av forsterkning for kolonnefundamentene, fortsett fra følgende bestemmelser:

 • for å binde kolonnefundamentene, kan du bruke forsterkning fra 10 mm;
 • 4 stenger er nødvendig for 1 kvadratkolonne, 3-4 stenger for en rund søyle;
 • stengene installeres vertikalt gjennom dybden av kjelleren, jevnt fordeler dem rundt omkretsen;
 • Horisontale rør av søylefunn er utført i trinn på ikke mer enn 50 cm.

Du kan beregne hvor mye forsterkning du trenger på fundamentet selv, men det er bedre å betro dette arbeidet til spesialister.

Vanligvis utføres alle beregninger i designfasen og tar hensyn til alle mulige belastninger som den uinformerte personen ikke kan gjette.

Vi håper at vår artikkel vil hjelpe deg med å unngå feil når du legger grunnlaget.

Beregningen av hvor mye forsterkning er nødvendig på fundamentet

For tiden er det vanskelig å forestille seg hverdagen uten konstruksjon. Hvert år er tusenvis av nye bygninger og strukturer bygget over hele verden. Et viktig skritt er oppbyggingen av fundamentet, siden styrken og stabiliteten til strukturen i stor grad avhenger av den. Til grunnlaget var mer solid og slitesterk, fant mange år siden sin forsterkning. Forsterkning gjør det mulig å øke hardheten og stivheten til fundamentet. Dette skaper en slags sterk ramme. I normal tilstand kan grunnlaget bli ødelagt. Ofte skjer dette som et resultat av komprimering av strukturen eller under spenning.

Ordningen med forsterkning monolitisk plater.

Stålrammen gjør det mulig å forhindre strekning av fundamentet. Til nå brukes stålstenger av forskjellig tykkelse til forsterkning. Ofte er de forbundet med hjelp av en ledning i en enkelt gitter. Bruk en spesiell ledning som gir bindingen av rammen. Til metallbasen var sterk og pålitelig, må du beregne mengden metall. Denne indikatoren avhenger av hvilken type fundament som bygges. Det kan være kolonne, tape eller platene. La oss se nærmere på hvor mye forsterkning som trengs på fundamentet, men for et mer nøyaktig resultat, for eksempel beregnet data, trenger du kvalifisert spesialisthjelp.

Hvor mange forsterkninger er nødvendig for bygningens kolonnebase

Før du bygger et kolonnefundament, må du beregne forsterkningen. Denne designen er lett i motsetning til monolittisk, så antall metallstenger er små. For å stive betongstolper anbefales det å ta stenger med en diameter på ikke mer enn 10 mm. Stengene brukes både horisontalt og vertikalt. Vertikale er de viktigste, de ligger fra topp til bunn langs hele lengden av kolonnene. Vertikale stenger skal ha en ribbet overflate. Hovedfunksjonen til den horisontale rammen laget av metall er vedheftingen av hovedrammen. For forsterkning av hver kolonne er det i de fleste tilfeller ikke nødvendigvis mer enn 4 stenger som er installert langs hele høyden.

Mengden armering avhenger av bredden på stolpene.

Beregn beslagene er ganske enkle. Hvis diameteren på kolonnen er 20 cm, er det nok å ta 4 stålstenger og fordeler dem jevnt. Hvis søylen er bredere, anbefales det å øke antall stenger til 6 - 8. Avstanden mellom vertikale stenger er ca. 10 cm. Samtidig er de forbundet med en horisontal ledning i fire seksjoner samtidig. Et tverrsnitt på 6 mm er egnet.

Således, med en kolonnhøyde på 2 meter og en tykkelse på 20 cm, er det nødvendig å ta 8 meter ribbet materiale og ca. 1,2 meter glatt materiale. Det totale volumet avhenger av antall støtteelementer.

Formelen for å oppnå lengden er som følger: X = A x B x C, hvor A er høyden på søylen, B er det nødvendige antall stenger for utforming av en gitt bredde, C er antall søyler.

Armaturforbruk for beltefundament

Volumet av metallstenger til tapebasen av bygningen er noe annerledes. Hvordan beregne strømmen? Til forskjell fra platene har tapestøtten sine egne egenskaper. Den viktigste er at høyden på basen i dette tilfellet overskrider bredden av fundamentet, så i dette tilfellet kan du bruke stenger av en liten del. Det vil kreve horisontale stenger, vertikalt og tverrgående. Hele belastningen vil falle på rammen, som ligger i lengderetningen. Den foretrukne diameteren på metallprodukter 10-12 mm. Ved forbruk av forsterkning for fundamentet må du vite, ikke bare hvor mye forsterkning skal ligge på fundamentet, men også hvordan man skal ordne det.

Ordningen med forsterkningstrimmer.

Det er viktig at armeringsstengene er lagt i to plan: i nedre og øvre soner, uavhengig av stiftelsens høyde og bredde. Ca. 5 cm fra betonglaget i bunnen og toppen legges rammen i lengderetningen. Kryss og i vertikal stilling har jevn forsterkning. Med en base bredde på 40 cm, vil bare 4 barer være påkrevd. To av dem er stablet på bunnen, og de to andre - øverst. Hvis det er en svak, hevende jord, kan forsterkningen økes til 3-4 i hvert belte. Forsterkningens totale lengde avhenger av størrelsen på huset og antall støttevegger. For eksempel, hvis et hus er 6 x 6 meter i størrelse og det er en bærende vegg, vil den totale lengden på båndet være 30 meter, med 24 meter går langs husets omkrets og 6 meter - under veggen.

Når forsterket med fire stenger, vil det være nødvendig med 120 meter metallstenger. Når det gjelder de tverrgående elementene, plasseres de i en avstand på ca 50 cm fra hverandre. Med denne glatte forsterkningen trenger du kanskje 100 meter. For å feste metallrammen er det tilrådelig å ha en strikkledning. For å lage en stropp, tar det ca 30 cm ledning. I nærvær av 61 må strapping ha mer enn 70 meter ledning. Formel: X = 4 A x 2, A er basisperimeteret i meter, tatt hensyn til antall vegger, 4 er det optimale antall metallelementer, 2 er antall lag.

Armaturforbruk for slabfunn

Mengden metall i dette tilfellet vil være den største. Før du bygger en ramme laget av metall, må du velge optimal diameter på materialet. Det er å foretrekke å ta det mer enn 10 cm tykt. En stor rolle spilles av massen av strukturen og jordens natur. Hvis huset er tungt og bygges på hevende jord, anbefales det at armeringsdiameteren er 14-16 mm. Avstanden mellom stengene er 20 cm. Med dimensjoner på et hus 6 x 6 meter, vil 31 metallelementer være påkrevd. Det samme beløpet er nødvendig for tverrstengene. Totalt er 62 elementer oppnådd. De passer inn i 2 lag. Derfor bør 124 metallstenger med en lengde på 6 meter være tilgjengelige. Så vil den totale lengden av dem være ca 744 meter. Den nødvendige lengden på stenger kan beregnes ved hjelp av følgende formel: X = A x (B / 20) x 2. X er ønsket mengde, A er lengden av betongplaten, B er dens bredde, 20 er avstanden mellom stolpene, 2 er antall lag.

Tverrstengene trenger 96 meter. Dermed er forbruket av forsterkning til fundamentet i stor grad bestemt av følgende indikatorer: Jordens natur, vekten av strukturen, type grunnlag. Det største antallet stålstenger er nødvendig når man bygger et monolittisk fundament på platen.

Beregning av forsterkning for stiftfunn av et privat hus

Til dags dato kan ingen byggeplass, enten lavkonstruksjon eller skyskraper, ikke uten bruk av beslag. Og for grunnlaget for en-to-etasjes private hus, er det generelt ikke utskiftbart.

Men dessverre vet ikke alle hvordan å beregne og bruke økonomisk rebar når de legger grunnlaget for et hus.

Mange tror at tverrsnittet og antall metallstenger i grunnlaget legger ikke en spesiell rolle, og bruk alt som kommer nyttig, fra bindingsledningen til metallrør. Men det kan ha en dårlig effekt i fremtiden, både for fundamentet selv og for huset som står på den.

For at ditt fremtidige hjem skal kunne tjene deg i mange år, er det nødvendig at grunnlaget for dette huset er sterkt nok og holdbart, og den riktige beregningen av forsterkning for grunnlaget spiller en stor rolle i dette.

I denne artikkelen vil vi utføre beregningen av metallforsterkning, hvis du må beregne glassfiberforsterkning, må du ta hensyn til funksjonene.

Beregningen av forsterkningen for strimlingsfundamentet til et privat hus er ikke så komplisert som det ser ved første øyekast, og reduserer bare for å bestemme den nødvendige diameteren av forsterkning og dens kvantitet.

Ordningen med forsterkningstrimmer

For riktig beregning av forsterkning i armert betongbånd, er det nødvendig å vurdere den typiske forsterkningen av strimmelfunksjoner.

For private lavhus er to forsterkningsordninger hovedsakelig brukt:

 • fire stenger
 • seks stenger

Hvilken forsterkningsordning skal du velge? Det er veldig enkelt:

Ifølge SP 52-101-2003 bør maksimal avstand mellom tilstøtende stenger av armering i samme rad ikke være mer enn 40 cm (400 mm). Avstanden mellom ekstreme langsgående forsterkning og fundamentets sidevegg skal være 5-7 cm (50-70 mm).
I dette tilfellet, med en kjellerbredde på mer enn 50 cm, anbefales det å påføre armeringsskjemaet med seks stenger.

Og så, avhengig av bredden på stripfundamentet, valgte vi en forsterkningsordning, nå er det nødvendig å velge diameteren av forsterkningen.

Beregning av diameteren til forsterkningen for fundamentet

Beregning av diameteren av den tverrgående og vertikale forsterkningen

Diameteren av den tverrgående og vertikale forsterkningen må velges i henhold til tabellen:

Ved bygging av en- og to-etasjers private hus, brukes stenger med en diameter på 8 mm som vertikal og tverrforsterkning, og dette er vanligvis ganske tilstrekkelig for stripfundamentene til lave private bygninger.

Beregning av diameteren av den langsgående forsterkningen

Ifølge SNiP 52-01-2003 bør minimumsnittsarealet av lengdeforsterkningen i en strimmelfond være 0,1% av det totale tverrsnittet av armert betongbånd. Det er nødvendig å starte denne regelen når du velger diameteren av forsterkning for fundamentet.

Alt er klart med tverrsnittsarealet av armert betongstrimmel, det er nødvendig å formere bredden av fundamentet med sin høyde, dvs. Hvis du har en båndbredde på 40 cm og en høyde på 100 cm (1 m), vil seksjonen være 4000 cm 2.

Forsterkningens tverrsnittsareal skal være 0,1% av fundamentets tverrsnittsareal, derfor er det resulterende arealet på 4000 cm 2/1000 = 4 cm 2 nødvendig.

For ikke å beregne tverrsnittsarealet for hver stangforsterkning, kan du bruke et enkelt tegn. Med den kan du enkelt plukke opp den nødvendige armeringsdiameteren for fundamentet.

I tabellen er det svært små unøyaktigheter knyttet til avrundingstall, ikke vær oppmerksom på dem.

Viktig: Med en lengde på mindre enn 3 m må minimumsdiameteren på de langsgående forsterkningsstengene være 10 mm.
Med en båndlengde på mer enn 3 m skal minimumsdiameteren på lengdeforsterkningen være 12 mm.

Og så har vi et minimumsberegnet tverrsnittsareal av forsterkningen i tverrsnittet av stripefoten, som er lik 4 cm 2 (dette er basert på antall langsgående stenger).

Med en bredde på 40 cm er det nok for oss å bruke en forsterkningsordning med fire stenger. Vi går tilbake til bordet og ser i kolonnen der verdiene for 4 bar forsterkning er gitt, og velg den mest passende verdien.

Således bestemmer vi at grunnlaget for vår bredde 40 cm, høyde på 1 m, med fire armeringsstenger ordningen mest hensiktsmessige beslag 12 mm diameter, som diameteren av stangen 4 vil ha et tverrsnittsareal på 4,52 cm2.

Beregningen av forsterkningens diameter for rammen med seks stenger utføres på tilsvarende måte, bare verdiene er allerede tatt fra kolonnen med seks stenger.

Det skal bemerkes at den langsgående forsterkningen for stripfundamentene skal ha samme diameter. Hvis du av en eller annen grunn har forsterkning av forskjellige diametre, må stenger med større diameter brukes i nedre rad.

Beregning av antall armering for fundamentet

Det er ikke uvanlig at armeringen ble brakt til byggeplassen, og når rammen begynner å strikke, viser det seg at det ikke er nok. Vi må kjøpe mer, betale for levering, og disse er allerede ekstrautgifter, som ikke er ønskelige i byggingen av et privat hus.

For at dette ikke skal skje, er det nødvendig å beregne størrelsen på forsterkningen for stiftelsen på riktig måte.

Anta at vi har en slik grunnordning:

La oss prøve å beregne mengden armering for en slik stripefotografi.

Beregning av antall langsgående forsterkning

For å beregne det nødvendige antall lengdeforsterkning for fundamentet, kan du bruke en grov beregning.

Først må du finne lengden på alle veggene i stiftelsen, i vårt tilfelle vil det være:

6 * 3 + 12 * 2 = 42 m

Siden vi har en 4-kjerne forsterkningsordning, må den resulterende verdien multipliseres med 4:

Vi har fått lengden på alle langsgående forsterkningsstenger, men ikke glem det:

Når man teller antall lengdeforsterkning, er det nødvendig å ta hensyn til lanseringen av forsterkningen ved docking, fordi det ofte skjer at forsterkningen blir levert til en seksjon av en lang stang 4-6m, og for å oppnå de nødvendige 12m må vi legge til flere stenger. Dock forsterkningsstenger må overlappe, som vist nedenfor i diagrammet, må lanseringen av forsterkningen være minst 30 diametre, dvs. Ved bruk av beslag med en diameter på 12 mm, bør minimumstarten være 12 * 30 = 360 mm (36cm).

For å imøtekomme denne lanseringen er det to måter:

 • Lag en layout av stenger og beregne antall slike ledd
 • Legg til ca 10-15% til den resulterende figuren, som regel er dette nok.

Vi vil bruke det andre alternativet og for å kunne beregne antall lengdeforsterkning for fundamentet, må vi legge til 10% til 168 m:

Dette beregnede vi kun antall langsgående forsterkninger med en diameter på 12 mm, nå la oss beregne antall tverrgående og vertikale stenger i meter.

Beregning av antall tverrgående og vertikale forsterkning for strimmelfotografering

For å beregne antall tverrgående og vertikale forsterkning vender vi igjen til skjemaet, hvor det står klart at ett "rektangel" vil gå:

0,35 * 2 + 0,90 * 2 = 2,5 m.

Jeg tok spesielt med en margin på ikke 0,3 og 0,8, men 0,35 og 0,90 for at den tverrgående og vertikale forsterkningen skulle være litt ut av det resulterende rektangel.

Viktig: Når man monterer en ramme i en allerede utgravd grøft, legges vertikal forsterkning på bunnen av grøften, og til tross for at den er litt slank i bakken, for bedre stabilitet av rammen. Så det må tas i betraktning, og da vil det være nødvendig å ta i beregningen ikke 0,9m lengden på den vertikale forsterkningen, men for å øke den med ca 10-20 cm.

La oss nå beregne antall slike "rektangler" i hele rammen, med tanke på at i hjørnene og i stedet for sammenføyning av stripe grunnveggene vil det være 2 slike "rektangler" hver.

For ikke å lide med beregningen og ikke bli forvirret i en haug med tall, kan du bare tegne et grunnskjema og merke på det der du vil ha "rektangler", og deretter beregne dem.

La oss først ta den lengste siden (12 m) og beregne antall tverrgående og vertikale forsterkninger på den.

Som det fremgår av diagrammet, på vår side av 12 m er det 6 av våre "rektangler" og to deler av en vegg på 5,4 m hver, hvor det vil være ytterligere 10 broer hver.

Dermed har vi ut:

6 + 10 + 10 = 26 stk.

26 "rektangler" på den ene siden av 12 m. På samme måte anser vi hopperne på veggen på 6 m, og vi finner at det vil være 10 hoppere på en seks meter vegg av stripfundamentet.

Siden vi har to 12 meter vegger og 6 meter vegger har vi 3,

26 * 2 + 10 * 3 = 82 stk.

Husk, i henhold til vår beregning, produserte hvert rektangel 2,5 m forsterkning:

Den endelige beregningen av antall ventiler

Vi har funnet ut at vi trenger langsgående forsterkning med en diameter på 12 mm, og den tverrgående og vertikale diameteren vil være 8 mm.

Fra tidligere beregninger fant vi at vi trenger 184,8 m av langsgående forsterkning og 205 m av tverrgående og vertikal forsterkning.

Det skjer ofte at mange små stykker armering forblir, som ikke passer overalt. Gitt dette, må du kjøpe rebar litt mer enn det viste seg i beregningen.

Etter ovennevnte regel må vi kjøpe 190 - 200 m armering med en diameter på 12 mm og 210-220 m armering med en diameter på 8 mm.

Hvis forsterkningen forblir - ikke bekymre deg, vil den komme til nytte, en gang i løpet av byggeprosessen.

Hvor mange rader med forsterkning trenger for stiftfundament med en høyde på 1 meter

Strip grunnlag - den vanligste typen grunnlag som brukes i privat konstruksjon. Til tross for sin popularitet er enheten av denne typen grunnlag en arbeidskrevende og kostbar prosess.

For å redusere kostnadene, og ikke å begrave ekstra penger i null-syklusen, er det nødvendig å beregne mengden materialer, og fremfor alt forsterkningen - som er hovedutgiftsposten ved helling av basen.

 1. Langgående horisontal arbeidsarmatur med periodisk seksjon, klasse AIII.
 2. Vertikale arbeidsbeslag, glatt, klasse AI.
 3. Strukturelle beslag.

For designeksemplet er det tatt et grunt dybdefunn med en høyde på 70 cm, en bredde på 40 cm, med sider på 10 til 10 m, derfor er omkretsen 40 m (se. Ribbon-lined foundation med egne hender).

Standarder, standarder og merking

Hva du trenger å vite for å beregne forsterkningen for stripfundament:

 1. Siden lengden på stripfundamentet er mye større enn bredden, blir det kun observert langsgående strekk i den, og det er ingen tverrgående strekk i et slikt fundament. Følgelig er det ingen belastning på den tverrgående horisontale og vertikale forsterkningen, derfor kan du bruke i konstruksjonen av glatte stenger med en diameter på 0,6 - 0,8 cm, som bare er nødvendige for å skape et skjelett.
 2. På en hvilken som helst høyde i stripfundamentet er det kun 2 langsgående horisontale belter, øvre og nedre, for fremstilling der det brukes ribbet forsterkning av klasse AIII, fra lavlegert eller varmvevet karbonstål. I noen tilfeller er det flere belter, men slike forsterkningsalternativer er unntak som krever involvering av spesialister.
 3. 2-3 bar forsterkning kan brukes i hvert horisontal lag. Diametrene på stengene beregnes i henhold til SNiPs, kravene i forskriftens dokument angir at minimumsdelen av den arbeide langsgående forsterkning skal være mer enn 0,1% av betongstrimmelens tverrsnittsareal. Anta at grunnhøyden er 70 cm, bredden er 40 cm, vi beregner tverrsnittsarealet på båndet: 0.7x0.4 = 0.28 m2 = 2800 cm2. Tverrsnittsareal med langsgående arbeidsarmering: 0,1% av 2800 = 2,8 cm2.

Hvis det ikke er merking på armaturet, skal armaturene i klasse AIII merkes med maling, blå og hvite linjer.

Beregning i henhold til tabellen og formler

Tabell for beregning av forsterkning

Tabellen viser hvor mye forsterkning som trengs for rammen av basen, tatt som et eksempel.

4 barer med en diameter på 10 mm er nødvendige og tilstrekkelig (4x0,785 = 3,14 cm2).

VIKTIG: For vegger med en lengde lik eller mindre enn 3 meter, er det tillatt å bruke forsterkning med en diameter på 10 mm, men hvis veggen er lengre enn 3 m, er det nødvendig å bruke forsterkning med en diameter på 12 mm (se Rebar diameter for strimmelfunksjoner).

Så, for vårt beregnede grunnlag, hvor lengden på veggen er 10 m, bør 4 bar med 12 mm i diameter tas.

Hvordan beregne forsterkningen som kreves for de langsgående horisontale lagene:

Omkretsen er 40 m / n x 4 bar = 160 m + (den nødvendige bøyningen av forsterkningen i hjørnene er 0,25 m / n av hver stang x 16 bøyer = 4 m / n). TOTAL: 64 m / nx 1,131 = 72, 38 kg klasse AIII forsterkning.

Beregning av glatt forsterkning for tverrgående og vertikal forsterkning:

Vi vil plassere stolper med et trinn på 0, 5 m. Perimeter 40 m: 0,5 m = 80 stk + 4 i hjørnene = 84 stk.

 • Armeringsburet må senkes til betong 5 cm på hver side.
 • For en sterk bunt er det nok at stengene rager 2,5 cm bak rammen.

Bredden på båndet er derfor 40 cm - 10 cm betonglag - 5 cm godtgjørelse for strikking = 25 cm - på denne avstanden plasserer vi langsgående forsterkning fra hverandre i ett lag.

70 cm båndhøyde - 10 (15 cm) cm betonglag - 5 cm strikkeavgift = 50 (55) cm - avstanden mellom de horisontale lagene på rammen.

Tverrgående glatte stenger (strukturell forsterkning) - 25 + 2,5 + 2,5 = 30 cm.

Vertikale glatte stenger: Båndhøyde 70 cm - 10 cm betonglag = 60 cm.

TOTAL i 1 belte med glatt forsterkning: 60 + 60 +30 +30 = 180 cm = 1,8 m.

TOTAL: 1,8 x 84 = 152 m glatt forsterkning.

VIKTIG: Diameteren på tverrforsterkningen skal være 1/4 av diameteren på den horisontale langsgående, men ikke mindre enn 6 mm.

VIKTIG: Hvis rammens høyde er mer enn 0,8 m, må de vertikale tverrstengene være minst 8 mm i diameter.

Strikkeutstyr

For styrken til hele forsterkningsrammen må du feste minst 50% av alle krysshår, dette kan gjøres med strikkledning eller sveising. Sveising senker den herdede stangen, noe som betydelig reduserer rammens styrke som helhet under installasjon, helling med betong og etterfølgende tamping kan forstyrre strukturenes geometri. Derfor er det i enkelte konstruksjoner optimal å bruke strikkertråd med en hastighet på 20-30 cm pr. 1 strikking (se Hvordan strikke forsterkning for fundamentet).

Stålforsterkning har en rekke ulemper, inkludert:

 • stor vekt, det gjør monteringen av rammen og krever mye arbeidskraft;
 • korrosjon, som ødelegger betongen, og dermed reduserer driftstiden til fundamentet.

Byggebransjen står ikke stille, og oftere for det forsterkende rammen bruker de sammensatt glassfiberforsterkning, som er 5 ganger lettere enn den tradisjonelle, og 9 ganger med samme styrkeutskifting (se Plastforsterkning: Anmeldelser).

GRP forsterkning er 2 ganger sterkere enn stålforsterkning, den er motstandsdyktig mot aggressive medier og tåler lave temperaturer godt. Plastforsterkning sparer tid og energi for å binde rammen, da spesielle elementer brukes til å koble stengene.

Prisen på komposittforsterkning er noe høyere, men denne ulempen kompenseres fullt ut ved enkel montering av det forsterkende buret, og det unngår dessuten de etterfølgende kostnadene ved å reparere fundamentet. Selvfølgelig kan du styres av kortsiktig profitt, og kjøpe stålforsterkning, men plast vil gi deg et stort reserve av grunnlagsstyrke for fremtiden.

Ved beregning av forsterkning for stiftelsen er det nødvendig å lagre 2-5% av det totale barmetriske området. Hvis det er besluttet å bruke tradisjonell stålforsterkning, må det før rengjøring av betong rengjøres rammen fra tegn på rust og oljeflett, dette vil vesentlig forlenge fundamentets levetid.

Se også: Ordning om forsterkning av stripfundament, Forsterkning av den monolitiske platen av fundamentet

Se også:

Hva er forsterkning og fundamentforsterkning for? Dette tiltaket øker styrken av betongkonstruksjoner. Hva får dette til å skje? Stål, hvor dette elementet hovedsakelig er laget, har høy styrkeegenskaper: 7-8 ganger sterkere enn betongen i seg selv. Ordne armeringsstengene i en rekke betong slik at belastningen faller på forsterkningen. Etter at betongen har fått sin styrke, blir systemet monolittisk, og dets styrkeegenskaper er flere ganger høyere enn i en tilsvarende størrelse, men uten forsterkning.

Hva skjer med beslag

Ankeret produseres hovedsakelig av stål. Det kan være glatt og profilert - med en spesiell form ribbet. Ribbet brukes til å distribuere lasten, glatt bare tjener til å gi form til formen. Det vil si at det legges vekt på kvaliteten på den ribbe staven.

Armaturen er glatt og ribbet

Ikke så lenge siden oppstod plastarmatur for stiftelsen på markedet. Hun går aktivt fremover. Men få eksperter (selgere teller ikke) anbefaler å bruke det. Hvis vi analyserer egenskapene til en og annen form for forsterkning, ser i virkeligheten alle fordeler og ulemper ut slik:

 • Stål ledende - ingen plast. Det er umulig å si at dagens ledningsevne er av dårlig kvalitet. Den kan f.eks. Brukes med en jordingsenhet.
 • Plastbeslag er 4-5 ganger lettere og er tilgjengelig i spoler. Dette er et faktum, men det påvirker egentlig kun transportkostnadene. Siden det ikke er noen forskjell for massen av armert betongkonstruksjon, veier stangen 50 kg eller 10.
 • Stålstenger kan bøyes direkte på byggeplassen. Med produkter fra polymerer kan dette ikke gjøres. Hvis det er nødvendig, blir du bøyde deler produsert på fabrikken i henhold til bestillingen. Det er umulig å gjøre det på nettstedet selv.

Plastarmaturer - en nyhet av markedet

 • Plast er kjemisk nøytral og forverres ikke når fuktighet kommer inn i betongen. Det er. Men underlagt reglene (minst 50 mm betong fra stenger til overflaten) og stålforsterkningskostnader i flere tiår og faller ikke sammen.
 • Stål begynner å smelte på 600o Plast myke ved 200-300oC.
 • Plast har de beste styrkeegenskapene. Ikke akkurat. De strekker seg mer under statisk belastning. Du vil lage en stiftfasade forsterket med plastforsterkning, og etter en stund vil den sakke: deres forlengelsesfaktor er 10-11 ganger større enn for stål. Det samme med båndfundamentet: båndet kan sakte.
 • Generelt viser det seg følgende: For fundament er plastforsterkning bedre å ikke bruke. For risikabelt å få en venture.

  Parametrene for forsterkningen for fundamentet

  Antallet og størrelsene på en stålstang avhenger av flere faktorer:

  • Stiftelse type (plate, haug, tape).
  • Type jord (heaving, løs, bergarter, tette baser, etc.);
  • Vekten av bygningen selv (som det brukte byggematerialet, antall etasjer).

  Først av alt må du bestemme hvilken diameter av forsterkning som skal brukes til fundamentet. Jo vanskeligere jorda, desto større er størrelsen på stolpene. Så for et lett hus på en god, stabil, ikke-koselig jord, er det brukt innretninger med en diameter på 10-12 mm. Hvis huset er tungt, eller jorden er hevende eller løs, er det nødvendig med 14-16 mm.

  Valget av armeringsdiameter for fundamentet avhenger av jordens type og massen av bygningen

  For skivefunn brukes store diametre - den vanligste i privat boligbygging er 14 mm, for strimler vil 12 mm være nok, og for søyle 10 mm. Men dette er for normale, ikke veldig vanskelige jord og lavmasse bygninger.

  Forsterkningsavstand

  Situasjonen ligner på armeringsinstallasjonstrinnet. For forsterkning av slabbaser varierer det i området 20-30 cm. Jo tyngre huset og jo vanskeligere jorden, desto mindre er banen. Den spesifikke mengden på den ønskede linjen vurderes basert på dimensjonene og driftsforholdene. Forsterkningsbelter, vanligvis to: øvre og nedre.

  Forsterkningsavstanden avhenger også av fremtidige belastninger og jordtyper.

  I stripfundamentene bærer horisontale guider hovedbelastningen. For bånd med en bredde på 30 - 40 cm er det nok for to på toppen og bunnen. Hvis bredden er større, bruk tre eller fire barer i en rad.

  Horisontale rader i stripfundament er nesten alltid to: en 5 cm under den øvre kanten, den andre 5 cm over bunnen. Koble dem til et enkelt design av tverrgående dressinger. Deres trinn skal være rundt 30-50 cm. Mer eller mindre, avhengig av jord eller masse av bygningen.

  Oppsettet av stolpene i kolonnebasisene avhenger av diameteren av stolpene. Her er det viktig at det skal være minst 5 cm fra stolpene til kanten av søylen. Horisontal ligering bør også plasseres ca. 50 cm.

  Hva å koble til

  Når du legger forsterkningsbeltene, må de langsgående og tverrgående komponentene kobles på en eller annen måte. Dette gjøres på to måter: ved sveising og strikking ved hjelp av ledning.

  Sveising er en rask måte, men ikke best. Faktum er at på steder som har vært utsatt for høye temperaturer, er stål mer utsatt for korrosjon. Dette er når det gjelder legging i betong - svært dårlig kvalitet.

  Du kan koble ventilen med sveising eller ledning

  Hvis det er enda en minus av forsterkningens sveisede skjøt - under støping eller tamping av mørtelen er det ganske reelle sjanser til å bryte leddet. Det har vanligvis et poengkarakter og det kan brytes av.

  Rammens sveisede elementer har stor styrke, men et slikt fundament er ikke i stand til å reagere på jordens bevegelser. Og dette fører til dannelse av stress i betong og utseende av sprekker. Derfor gjør vi en konklusjon: Det er bedre å bruke en parring på tykke og løse jord.

  Forbinding av forsterkning med ledning utføres manuelt. Det er noen enheter som letter prosessen - kroker, bluss, pistoler. Men fortsatt tar prosessen en anstendig tid.

  Lær mer om hvordan å strikke forsterkning for fundamentet, les her.

  Beregning av antall armering for ulike typer fundamenter

  Antallet av barer, deres diametre er individuelle for hvert tilfelle: de avhenger av typen grunnlag og dens dimensjoner. Størrelsene er forskjellige i hvert tilfelle: noen har et bredere fundament, noen har en dypere base, etc. Vi må telle hver gang med nye parametere. For å gjøre metoden mer forståelig, la oss gi beregninger for et bestemt eksempel. Forstå er ikke veldig vanskelig.

  Slabbaser

  Det meste av forsterkningen går til skivefunn. Her er trinnet ofte 20 cm * 20 cm. De lager to belter: øvre og nedre. De er bundet sammen av vertikale barer. Alle beslag er kun nødvendig ribbet.

  Metoden for å beregne mengden forsterkning er som følger. Vurder hvor mange barer med det valgte trinnet ligger langs og over fundamentet. Dette vil være mengden som kreves for ett belte. Siden det er to belter, multipliserer nummeret funnet av to.

  Slab foundation krever de fleste materialer

  Vi trenger flere barer på vertikalstativet. Høyden er 10 cm lavere enn tykkelsen på platen (5 cm under og over). Antallet slike innlegg er lik antall strekpunktspunkter. Vi finner kryssstrømmene ved å multiplisere antall barer som legges opp og ned.

  For å gjøre det tydeligere, forklarer vi med et eksempel. Stiftelsen er laget av 6 * 4 m, platen tykkelsen er 25 cm. Så vil 31 barer passe på langsiden med et trinn på 20 cm og 21 på kortsiden. Vi bestemmer lengden på den nødvendige forsterkningen for ett belte: 31 * 6 m + 21 * 4 m = 186 m + 84 m = 270 m. Belter to, fordi resultatet er doblet: 270 m * 2 = 540 m.

  Du må ta noen aksjer på armaturforbindelsene - de må vikles en i en ikke mindre enn 50 cm, og tett bandasjerte eller sveiset. Vi antar at 550 horisontale stang er nødvendig for to horisontale belter.

  Nå bestemmer vi hvor mye forsterkning er nødvendig på vertikale rack. Krysspunktene er: 31 * 21 = 651 stk. Høyden på hver vil være 25 cm - 10 cm = 15 cm. Det viser seg at alt trenger 651 * 15 cm = 97,65 m, avrundet 100 m.

  Det skjematiske bildet av armeringsplattformen

  Totalt for slab foundation trenger ribbed forsterkning 550 m + 100 m = 650 m. Men dette er ikke alle materialer for forsterkning: du trenger en wire for binding. Slik beregner du forbruket vil fortelle nedenfor.

  Arbeidets rekkefølge når du legger på grunnlagsforsterkningen er som følger: Først må du koble alle stengene til det nedre belte. Deretter etablerer vertikale stativer på steder i krysset. De er også bundet opp. Det neste trinnet er å knytte det øvre belte: Først må du installere den langsgående forsterkningen, deretter den tversgående.

  Det viser seg at på hvert skjæringspunkt må du strikke to ganger. For å knytte en kryssing krever 25 cm til 50 cm ledning, avhengig av stangens diameter. De mest brukte segmentene er 30 cm hver. Vi beregner for stiftfundamentet antall strikkertråder: 651 stk * 0,3 m * 2 = 390,6 m. Dette er nødvendig for å binde et belte. Så mye vil være nødvendig på den andre. 390 m * 2 = 780 m. Ta en liten margin for en rekke deler av forsterkning. Vi antar at vi trenger 800 m.

  Mye arbeid

  Så, for en bunnplate på 6 * 4 m, er det nødvendig med en ribbebøyle på 650 m og 800 m ledning for binding.

  Strip foundation

  For strimmelfunksjoner brukes mindre diameter av forsterkning: oftest for et privat hus tar de 10-12 mm. Sjelden - for tunge bygninger på steinete steder - 14 mm. Enda mer - dette er ganske sjelden.

  Uansett fundamentets høyde, er det kun to forsterkningsbelt som alltid er laget i båndbunnen. De er tilstrekkelig for normal lastfordeling. Plasser dem 5 cm under den øvre kanten og 5 cm over bunnen.

  Tape fundamentet i en hvilken som helst høyde har nesten alltid to forsterkningsbelter - øvre og nedre

  På grunn av den spesielle geometrien - lengden er mange ganger større enn bredden og dybden - tverr- og vertikalstengene praktisk talt ikke bærer lasten, men tjener bare til å gi form. Derfor, den langsgående ta bølgete forsterkning, på resten - glatt. Videre er de vertikale søyler og kryss laget av tynn - 6-8 mm - ledning.

  Antall langsgående stenger avhenger av fundamentets bredde. For en base 40 cm bred, to over og to under er nok, for en større må du ta tre hver. Tre eller fire langsgående elementer er også nødvendige på rikelig eller løs jord, samt under tunge vegger.

  Installasjonstrinnet med horisontale stenger og vertikale innlegg er ca. 30-50 cm.

  Beregningen av antall ventiler her er lik. Gå straks videre til eksemplet. De samme dimensjonene til stiftelsen 6 * 4 m. Det vil være en annen tverrvegg. Det viser seg at omkretsen vil være 6 m * 2 + 4 m * 3 = 12 m + 12 m = 24 m. Fire langsgående stenger vil bli lagt: to på toppen og to i bunnen - ribbeforsterkning vil trenge 24 m * 4 = 84 m.

  Det ser ut som et fragment av stålrammen

  Vi ser på en glatt bar. Bredden på stiftelsen vil være 40 cm, dens høyde er 80 cm. Tverrstykker med et trinn på 50 cm vil kreve 47 stykker. Lengden er 10 cm mindre enn bredden på båndet (5 cm fra hvert blad): 40 cm - 10 cm = 30 cm. 47 stk. * 0,3 m = 14,1 m er nødvendig for tverrstykker i en rad. Det er to rader, derfor Total tverrstang vil ta 28,2 m av stangen.

  Vertikale stativer, hvis de er plassert innenfor 50 cm, vil være 47 * 2 = 94 stk. Høyden er 10 cm mindre enn bunnens høyde: 80 cm - 10 cm = 70 cm. Stangen går til dem 94 * 0,7 m = 65,8 m.

  Alle glatte stolper trenger: 28,2 m + 65,8 m = 94 m.

  La oss nå beregne hvor mye ledning som trengs for å binde stripefoten. Tilkoblingspunkter 47 * 4 = 188 stk. Hver vil kreve 30 cm ledning. Kun 188 * 0,3 = 56,4 m.

  For en strimmelfunksjon på 6 * 4 m med en enkelt tverrvegg, er det nødvendig med en ribbe bar på 84 m, en jevn 94 m (avrundet, men det er bedre å ta mer med en margin) og en tråd for strikking på 56,4 m (marginen er også nødvendig).

  Pile column bases

  Et tilstrekkelig nivå av styrke er gitt til hauger fra 2 til 4 stenger satt loddrett. De trenger profilert forsterkning. Men tykke barer er ikke nødvendig: en diameter på 10 mm er nok. Horisontale hoppere brukes kun for å gi geometri og belastning ikke bære. Fordi de tar en glatt tynn ledning med en diameter på 6 mm.

  Antallet vertikalt innsatt forsterkning avhenger av diameteren av stolpene. Hvis det er mindre enn 20 cm, er det nødvendig å ordne 2-3 barer slik at det er minst 5 cm fra kanten av røret. For en diameter på 20-25 cm vil det være behov for 4 barer, for de større kan det være enda mer.

  Antall barer for en haug avhenger av størrelsen

  Et eksempel på beregning. Samme fundament 6 * 4 m, med en tverrvegg. Ønskede stolper 2 meter i høyden, legges de på 4 barer. Totalt søyle 24 stk.

  På en søyle tar 4 stk. * 2 m = 8 m ribbet stang. Pilarer 24 stykker, alt du trenger 24 * 8 m = 192 m.

  Vi vurderer hvor mye glatt ledning som trengs: I en 20 cm pol er 4 barer i en avstand på 10 cm fra hverandre. For å knytte dem, trenger du 4 segmenter på 10 cm, totalt 40 cm av en jevn stang. Installasjonshøyde for skjærforsterkning for kolonner er ca. 50 cm. Det kreves fire belter for en tomåls kolonne. Total glatt forsterkning for en kolonne er 04 m * 4 = 1,6 m. Det er bare 24 søyler, fordi den totale mengden er 1,6 m * 24 = 38,4 meter.

  Vi teller mengden ledning. Det kreves fire 25 cm lengder for en tverrgående belte (diameteren til stolpene er liten, ikke lenger nødvendig). Totalt for ett belte vil ta 1 m. På polbeltet 4, slik at alt du trenger 4 meter strikkledning. På den 24. søyle vil beløpet være 24 * 4 m = 96 m.

  Les om enheten av bunkefunn for et bad her.

  Beregning av kostnaden for forsterkning for stiftelsen

  Armaturen og ledningen selger ofte per kilo. Derfor må den funnet mengden av stangen konverteres til masse. På stedet hvor du skal kjøpe en bar, vil du finne ut hvor mye løpemåleren veier og hvor mye tonnevis av produkter du trenger er den størrelsen du trenger.

  Multipliser den opprinnelige opptaket med vekten av en meter, få ønsket masse. Fra det vil du lære hvor mye det vil koste.

  Tabellen med vekten av en meter forsterkning og metriske området på ett tonn

  For eksempel, la oss beregne hvor mye forsterkning for en stiftfundament vil koste (se ovenfor). La baren bli brukt vil være 14 mm. En meter veier 1,21 kg. Hele forsterkningen trenger 650 m. Massen vil være 650 * 1,21 = 786,5 kg. Rund opp til 800 kg. La ett tonn verdt 25 tusen rubler. Rebar vil kreve 0,8 * 25000 = 20.000 rubler.

  For enheten av stripfundamentet beregnet av oss, trenger vi 84 m av en stang for 12 mm. Hans meter veier 0,888 kg. Den totale massen vil være 0,888 * 84 = 74,592 kg. Vi antar at du trenger 80 kg. Det er verdt tonn med nesten de samme 25 tusen rubler. Det vil si at en profilert bar vil kreve 0,08 * 25000 = 2 tusen rubler. Kostnaden for jevn forsterkning vurderes også. Det vil koste rundt 1,5 tusen rubler. Samlet forsterkning av båndrammen koster 3,5 tusen rubler. (pluss kostnaden for ledningen, betraktes det som det samme).

  Vekten av forsterkningen er spesifisert nøyaktig, og kostnaden varierer ganske sterkt avhengig av valutakurs, region og volum av kjøp. Noen skrapmetallforhandlere selger for løpende målere, ikke for vekt, men du må se på kostnadene: noen ganger er det veldig høyt i dem.

  resultater

  Diameterene til den nødvendige forsterkningen og dens mengde avhenger av typen av fundament, dens størrelse. Også påvirker typen jord og vekt, antall etasjer av bygningen. Med disse dataene kan du beregne kostnaden for forsterkning av en eller annen grunn.

  Før du bestiller rebar fra en leverandør hvis priser virket mest akseptable, er det nødvendig å nøye beregne den nødvendige opptaket til fundamentet. Nedenfor viser vi hvor lett det kan være å takle, og vurdere beregningen for ulike typer baser.

  Antall ventiler for forskjellige fundament

  Det er åpenbart at typene av armert betongfunn ikke bare er forskjellig i betongvolumet, men også i det metriske området av armeringsstenger for fundamentets metallramme. De fleste stengene vil være påkrevd på plattformen, etterfulgt av bånd og hylleborede fundament.

  Tenk på saken når grunnlaget for et hus har dimensjoner i planen 6 × 6 m, og vi beregner armeringsmetrisk området.

  Metrisk område på båndet grunnlaget

  For bindingen av forsterkningsburet på stripstiften, brukes jevne stenger og stenger med periodisk profil vanligvis. Deres metriske område vil direkte avhenge av bredden og lengden på båndet, så vel som omkretsen av basen. Anta at i vårt tilfelle bredden på båndet er 300 mm, er høyden 1 000 mm. Trinnet mellom montering (glatt) forsterkning er valgt lik 500 mm. Hvilken form for forsterkning er nødvendig for fundamentet - dette er allerede bestemt av deg, basert på lastene og jordindikatorene.

  Vi vurderer den totale lengden på båndet under huset 6 × 6 m (justert til større side - uten å ta hensyn til båndtykkelsen):
  6 × 4 = 24 m.
  Vi vurderer lengden på stolper av en periodisk profil (ribbet), forutsatt at båndet vil bestå av to belter med to stenger hver:
  24 × 2 × 2 = 96 m.
  Vi tar i betraktning at i hjørneparten av fundamentet skal stengene bøyes og gjøre utgivelser til en vinkelrett bånd 0,5 m lang. Totalt sett vil det i hver vinkel være 4 m av slike uttak, eller 16 m av hele fundamentet. Vi legger til denne mengden i opptaket av de ribbede stengene og får opptaket av sporet av periodisk profil til fundamentet:
  96 + 16 = 112 m.
  Nå er det nødvendig å beregne hvor mange glatte stenger er nødvendig. For å gjøre dette finner vi antall armaturbeslag, med tanke på den anbefalte banen på 500 mm:
  24 / 0,5 = 48 stk.
  Bestem mengden vertikal og horisontalt orientert tverrforsterkning (med en margin - uten å ta hensyn til beskyttelsessjiktets tykkelse):
  (0,3 + 1) × 2 = 2,6 m.
  Bestem total opptak av glatte stenger:
  2,6 × 48 = 124,8 m ≈ 125 m.
  Totalt for dette grunnlaget vil det bli nødvendig 112 m av stavene med en periodisk profil, 125 m - glatt.

  Metrisk område på platen

  I utgangspunktet går ribbeforsterkning til stiftfundamentet (diameteren av forsterkningen til fundamentet spiller ingen rolle i beregningene av materialforbruk) - to rister med celler 200 × 200 mm dannes.

  For å bestemme antall lengde- og tverrstenger (i vårt tilfelle er det samme):
  6 / 0.2 = 30 stk.
  Totalt antall stenger per gitter vil være 2 ganger større:
  30 × 2 = 60 stk.
  Lengden på stengene antas å være 6 m (med en margin - uten å ta hensyn til det beskyttende laget av betong), derfor vil metrisk forsterkning per rutenett være:
  60 × 6 = 360 m.
  Følgelig vil hele stiftet (2 gitter) av stenger kreve dobbelt så mye:
  360 × 2 = 720 m.
  Avstanden mellom rutenettene kan opprettholdes med spesielle delelementer, og ikke med monteringsbeslag, så det er mer praktisk.

  Metrisk for kjedde hauger

  Anta at vi skal bruke hauger med en diameter på 200 mm og en lengde på 1,5 m. Høyden mellom støttene vil være 1,5 m. Høylen blir forsterket med tre stenger av arbeidsforsterkning og to klemmer fra glatt. Emner som brukes til å koble bunker med armert betonggrill, ta en lengde på 300 mm.

  Vi beregner det nødvendige antall hauger, med tanke på den tidligere oppnådde verdien av grunnkretsen (24 m) og trinnet mellom støttene:
  24 / 1,5 = 16 stk.
  Vi teller hvor mange ribbe stenger som trengs per haug:
  (1,5 + 0,3) × 3 = 5,4 m.
  På alle haugene vil du gå:
  5,4 × 16 = 86,4 m ≈ 87 m av stenger av periodisk profil.
  For å danne rammen blir det brukt glatte stenger, bøyd i en sirkel. Vi vurderer lengden på denne sirkelen (med en margin - i henhold til haugens diameter):
  3,14 × 0,2 = 0,628 m.
  Slike klemmer for en haug vil kreve minst to:
  0,628 × 2 = 1,256 m
  Alle 16 kjedede hauger med glatte stenger vil kreve:
  1.256 × 16 = 20.096 m ≈ 20 m.
  Til sammen er 87 m av stavene av periodisk profil nødvendig for grunnlaget valgt av oss, 20 m for glatte seg.

  I konklusjonen av artikkelen

  Det virker som å finne ut den nødvendige mengden armering er veldig enkelt! Men vær forsiktig når du beregner, kontroller dine beregninger flere ganger! Det er mye billigere å umiddelbart bestille den nødvendige opptaket enn å kjøpe senere.

  Hvordan varme et trehus? Hvilke systemer passer best til dette formålet? Vi betraktet de vanligste alternativene for varmesystemer som har bestått tidstesten i den harde russiske vinteren. Hovedvalgskriteriet: korrespondansen av energiforbruket i driftsfasen til verdien av den opprinnelige investeringen.

  Forbereder for bygging av en forlengelse til huset? Har du bestemt deg for å bygge en andre etasje? Kanskje skaper det gamle huset grunnlaget deg med en overflod av sprekker og ukarakteristisk bias? Alt dette indikerer behovet for å styrke grunnlaget. Vi har forsøkt å oppsummere dataene som vil være nyttige for å løse dette problemet.

  Hvordan lage en badprosedyre veldig kul? For å gjøre dette er det viktig å overholde tre forhold: et vellykket selskap, en god varmeovn og et veldig koselig interiør i badekaret. I denne artikkelen kan vi ikke hjelpe deg med råd om de to første forholdene, men vi vil fortelle deg om de grunnleggende reglene for utforming av dampbad, vaskerom og hvilerom. Nyt din damp!