Monolittisk

Beregning på rullestang

Monolittisk

Stenig med forseglet overflate(skifer, kalkstein, etc.)Rocky med ikke-shedding overflateEksempel 2.5.1. Bestem stabiliteten til grunnlaget for brostøtten mot tipping, hvis gitt: vertikal kraft = 7704 kN; øyeblikk av vippekrefter = 2190 kN · m.

Detaljert oversikt over skruebladspinner av forskjellige typer

Monolittisk

Skruehuller er metallrør, hulinnvendt, på enden av hvilken et blad er sveiset, som utfører funksjonen til en bore. En slik støtte med en skruespiss er ansvarlig for å overføre lasten fra huset, som er provosert av sin vekt, til bakken.

Online kalkulator for beregning av kjedelig bunke-grilling og kolonnefundament

Monolittisk

Informasjon om formålet med kalkulatorenDen elektroniske kalkulatoren til en monolittisk kjedelig stabel og kolonnegrillfundament er beregnet for å beregne størrelsen, formen, antall og diameteren av forsterkning og mengden betong som kreves for innretningen av denne type fundament.

Hvordan beregne du grunnlaget for et bad?

Monolittisk

Med et høyverdig og sterkt fundament, starter en hvilken som helst konstruksjon. Det tjener til å sikre byggens pålitelighet og bør ikke reagere på miljøpåvirkninger.

Velge type grunnlag for låven

Monolittisk

Ved utformingen av grunnlaget for et skur løser eieren av tomten tom to hovedoppgaver. Dette reduserer byggebudget og reduserer ikke den operative ressursen til den fremtidige strukturen.

Husbygging

Monolittisk

Å grave en grøft for fundamentet - bare ved første øyekast ser det ut til at ingenting er enklere, men dette er et villedende inntrykk av en tilskuer. Før du graver en grøft eller graver en grøft for grunnlag, betaler noen arkitekt mer oppmerksomhet til foreløpige lastberegninger og jordegenskaper enn å utvikle prosjektet og vedlikeholdet.

Skruehøyde teknologi

Monolittisk

Nettsted forberedelseInstallasjonsteknologien inkluderer å sjekke tilstanden til byggeplassen. For å ta en riktig beslutning om bruk av skruehuller, må du få de første dataene fra jordens geologiske undersøkelse på stedet for den foreslåtte konstruksjonen.

Kompetent forsterkning av monolittiske armert betongplater

Monolittisk

Forsterkning av en monolitisk plate er en kompleks og krevende oppgave. Strukturelementet oppfatter alvorlige bøyelaster som betong ikke kan takle.

Hvordan fylle basen inne i huset

Monolittisk

Konstruktiv enhet fundament av huset kan være svært forskjellige. Den mest populære og universelle løsningen er bruken av et stripfundament som en støttende base. Dette gjør at du kan realisere en rekke designfunksjoner i bygningen, inkludert kjeller og kjeller.

Selvfremstilling av skruehuller

Monolittisk

Stift-skruen fundamentet er så populært at bokstavelig talt i hver lokalitet man kan finne mange konstruksjoner basert på den. Siden teknologien for installasjon av et slikt rammeverk ikke forårsaker noen spesielle vanskeligheter, gikk noen håndverkere videre og begynte å produsere skruehull med egne hender.

Grunnlaget for PBS

Monolittisk

Bruken av blokker PBS lar deg bygge et solid fundament for ulike strukturer. Konstruksjonsbudsjettet for den monolitiske strukturen og grunnlaget for FBS er nesten det samme, men hastigheten på konstruksjonen av sistnevnte er ujevnt høyere.

Sand som en del av betong

Monolittisk

Noen ganger utviklere, for å redusere de kommende kostnadene, foretrekker billigere byggematerialer. Men denne oppfatningen er feil: Besparelser er bare mulig i tilfelle når materialer velges av god kvalitet.

Kjellerisolasjon

Monolittisk

Trenger jeg å varme opp fundamentet?

Ved bygging av fundamentet bør spørsmålet om termisk isolasjon være spesielt oppmerksom, spesielt i områder med hardt klima og dypfrysende jord.Om lag 80% av Russlands territorium ligger i sonen av hevende jord, som utgjør en spesiell fare for grunnlaget.

Hva er det beste grunnlaget for et tømmerhus?

Monolittisk

Grunnlaget for et tømmerhus skal gi pålitelig og holdbar støtte til et trehus og samtidig bli en barriere for penetrasjonen av jordens fundamentale negative virkninger.

Pute under fundamentplaten sanden, rubble sengetøy, skum substrat

Monolittisk

Sandpute under basisplaten, bestilt i byggingselskapet "Project", gir fordeler for kundene: dekning av hele Moskva-regionen, arbeid i Moskva rimelig forhold av kvalitet, pris høy profesjonalitet av brigader responshastighet kompetent valg av fyllmateriale (grus, knust stein, sand, skumplast)

Hva skal du lage forarbeid for kolonnegrunnlaget?

Monolittisk

Stiftelsen er en bærende støtte til bygningskonstruksjonene i hele huset. Fra påliteligheten avhenger av bygningens stabilitet, holdbarhet, fravær av nedbør og forvrengninger i fremtiden.